Keskittymisen perustaidot

Ryhmäversio: Keskittymisharjoitteluvinkkejä käytäntöön

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Ryhmäversio: Keskittymisharjoitteluvinkkejä käytäntöön

 

Tavoitteet:

  • Kiinnittää enemmän huomiota omaan ja joukkueen keskittymiseen ja sen harjoitteluun
  • Keskittymisen merkityksen oivaltaminen

 

Vinkki 1: Keskittymismerkki

Sovi joukkueen kanssa jokin merkki, jonka kuullessaan he pysähtyvät ja tarkistavat ajatuksissaan, mihin he keskittyivät juuri äsken. Lisäksi urheilijat pohtivat, oliko se, mihin heidän huomio oli suuntautuneena, hyvä keskittymisen kohde.

Valmentajana voit antaa yhteisen keskittymisen kohteen kaikille tai pyytää urheilijoita valitsemaan yhden antamistasi keskittymisen kohteen vaihtoehdoista, jonka he kokevat sopivimmaksi itselleen.

 

 

Vinkki 2: Mihin keskityit?

Kysy yksittäiseltä urheilijalta harjoituksissa jonkin suorituksen jälkeen:

”Mihin keskityit äskeisessä suorituksessa?”

Kysy sen jälkeen samalta urheilijalta uudestaan paremman tai huonomman suorituksen jälkeen:

”Mihin nyt keskityit?”

Lopuksi kysy ennen seuraavaa, kolmatta suoritusta:

”Mihin nyt uskot, että sinun tulisi keskittyä, jotta suorituksesta tulisi mahdollisimman onnistunut?”

Keskustelkaa lopuksi yksilötasolla tai joukkueena siitä, mitä keskittyminen edellisessä suorituksessa tarkoittaa.

 

  

Vinkki 3: Keskittymisen keinoja

Pohtikaa pienryhmissä hetken aikaa ennen lajisuoritusta:

”Mitä keinoja kukin käyttää siihen, että saa ajatukset pysymään itse valitussa tai valmentajan ehdottamassa asiassa koko suorituksen ajan?”

Seuraavan harjoituksen aikana pysähtykää muutaman kerran huomioimaan samoissa pienryhmissä, ovatko ajatukset pysyneet hyvin tehtävissä ja onko käytössä ollut keinoja, joista alussa keskusteltiin.

Kokeilkaa pienryhmissä esille nousseita erilaisia keskittymisen tapoja, kun toistatte saman harjoitteen uudestaan.

Esimerkiksi jos Ville pitää ajatukset tehtävässä kertaamalla valmentajan ohjeita ja Matti taas ajattelee etukäteen onnistunutta suoritusta, kokeilevat he seuraavaan pysähdykseen asti toistensa keinoa arvioiden, toimiiko se paremmin vai huonommin kuin oma keino.

Lopuksi keskustelkaa joukkueena siitä, kuinka yksilölliset keskittymisen tavat auttavat jokaista omaan optimaaliseen suoritukseen, josta koko joukkue hyötyy.

 

 

Vinkki 4: Avainsanat keskittymisen parantamiseksi

Kun tuntuu, että urheilijan tai urheilijaryhmän keskittyminen on jollain tavalla herpaantunut, ei yleensä ole kovin tuloksellista pyytää urheilijaa ”keskittymään paremmin”.

Sen sijaan urheilijan tai urheilijaryhmän tulee saada yksinkertainen, selkeä ohje siitä, mihin heidän tulee huomionsa suunnata suoriutumisen kohentamiseksi.

Suunnittele:

Suunnittele valmentajana etukäteen avainsanoja, jotka auttavat onnistumisessa:

Esimerkiksi: Puolustajat: ”Katse palloon!”

Maalivahti: ”Kädet ylhäällä!”

Taina: ”Pidä vauhti yllä!”

Junnut: ”Muistakaa viikon tavoite: jalat yhdessä!"

Voit myös urheilijoiden taitotason huomioiden pyytää urheilijoita itse kirjaamaan ylös avainsanoja, jotka auttavat heitä keskittymään hyvin tietyssä suorituksessa. Voit käyttää apuna seuraavalla sivulla olevaa lomaketta.

Testaa:

Harjoituksissa kokeile antaa urheilijalle tai ryhmälle, jonka keskittyminen herpaantuu, etukäteen suunnittelemasi tai urheilijan itsensä suunnittelema, tarkka huomion suuntaamisen kohde eli avainsana. Tarkkaile, toimiiko ohje. Toista monta kertaa ennen päätöstä ohjeen toimivuudesta!