Keskittymisen huipputaidot

Ryhmäversio: Keskittymisen palauttaminen hankalissa tilanteissa

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Ryhmäversio: Keskittymisen palauttaminen hankalissa tilanteissa

 

Tavoitteet:

  • Tutustua omaan keskittymiskykyyn ja keskittymisen vaihteluun sekä siihen, miten keskittymisen voi palauttaa hankalissa tilanteissa.
  • Huomata keskittymisen merkityksiä erilaisissa suorituksissa.

 

Suoritusohjeet:

  1. Listaa itsenäisesti alle haastavia tilanteita, jotka voivat lajissasi yllättää urheilijan ja joukkueen sekä heikentää näin suorituskykyä merkittävästi, jos tilanteeseen ei ole etukäteen varauduttu.
  2. Valitkaa joukkueena 2-3 yllättävää tilannetta, joihin laaditte toimintasuunnitelman. Suunnitelman pitää olla tarkka ja käytännönläheinen sekä suorituskyvyn säilymistä tai palautumista tukeva. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi ajatuksia, tunteita tai toimintoja.
  3. Harjoitelkaa tilanteita halutessanne oikeasti tilanteita jäljitellen. Päättäkää aina tilanne siihen, että onnistutte suorituksessa joukkueenne tavoitteiden mukaisesti.
  4. Keskustele lopuksi parin kanssa henkilökohtaisista yllättävistä tilanteista harjoitus- tai kilpailutilanteessa. Miettikää yhdessä, miten tilanteisiin voisi varautua etukäteen, jotta oma suorituskyky ei häiriintyisi merkittävästi.