Keskittymisen valmiudet

Harjoite 3: Keskity hetkeen

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Keskity hetkeen

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite on tehokas perusharjoitus, jonka hallinta on edellytys oppia huomion suuntaamisen perustaitoja.
 • Harjoite opettaa urheilijaa tyhjentämään mielen kaikesta muusta kuin siitä asiasta, johon on tarkoitus keskittyä.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoituksen aluksi noin 15 minuuttia.
 • Harjoituksen yhden osan suorittamiseen kuluu aikaa noin 10 - 30 sekuntia, ja sitä voidaan näin ollen helposti suorittaa lajiharjoitusten yhteydessä.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus ei vaadi erillisiä tiloja tai välineitä.
 • Haluttaessa voidaan tehdä muistiinpanot liitutaululle tai seinäpaperille.

SUORITUSOHJEET

 1. Valitkaa erilaisia hetkiä harjoituksen toteuttamiseksi. Niitä voivat olla esimerkiksi alkulämmittely, hetki omaa vuoroa odottaessa, hetki juuri ennen suoritusta, hetki pukuhuoneessa, suihkussa, kenkiä jalkaan laittaessa, bussissa tai autossa matkalla kotiin jne. Sopikaa urheilijoiden kanssa yhteisesti, mitkä hetket valitsette. Varmistakaa, että kaikki muistavat nämä. Jos mahdollista, kirjatkaa hetket esiin vaikkapa liitutaululle tai seinään kiinnitettyyn paperiin. Valitkaa ainakin kahdesta kolmeen hetkeä, jotka liittyvät harjoitukseen, jotta urheilijat oppivat harjoituksen kulun.
 2. Valittuanne hetket, aloittakaa harjoitus tyhjentämällä mieli kaikista ajatuksista, joita kukin on juuri ollut ajattelemassa. Tämän voi tehdä esimerkiksi hengittämällä muutaman kerran syvään ja pyrkimällä sitten olemaan hetken aikaa ajattelematta mitään. Urheilijat voivat kokeilla erilaisia, itse keksimiään tapoja mielensä tyhjentämiseen, ja valita vähitellen itselleen mieluisimman ja toimivimman tavan. Tätä tapaa ja mielen tyhjentämisen taitoa he voivat hyödyntää myös myöhemmin nollausta vaativissa tilanteissa.
 3. Kun ensimmäinen valitsemistanne hetkistä koittaa, esimerkiksi alkulämmittelyn aloitus, pysähtykää hetkeksi ja huomioikaa, miltä tuntuu olla juuri siinä hetkessä, jossa on. Miltä tuntuu juuri valitun muutaman sekunnin aikana, ei yhtään pidemmälle tai taaksepäin, vaan juuri nyt. Mitä kuulet? Mitä näet? Mitä tunnet? Mitä tunnet eri kehosi osissa? Teette ehkä yllättäviä huomioita kyseisestä hetkestä, jossa olette usein ennenkin ollut, mutta johon ette ole ennen keskittynyt niin täydellisesti!
 4. Jatkakaa harjoituksen ja koko päivän läpi toistamalla harjoitus jokaisessa valitussa hetkessä.

 

VINKKEJÄ!
 • Kun hetkeen keskittymisen harjoitusta on toistettu useita kertoja ja se alkaa olla urheilijalle tuttu ja helppo suorittaa, voidaan siirtyä liikkeeseen keskittymisen harjoitteluun.
 • Aluksi harjoituksen kohteeksi valitaan jokin yksinkertainen lajiin liittyvä suoritus, kuten tasajalkahyppy ylöspäin tai pallon heitto. Valittua liikettä suorittaessa urheilija keskittyy vain siihen, että hän juuri kyseisenä hetkenä suorittaa liikettä. Useimmille urheilijoille sopii rento ja toisaalta kuitenkin napakka keskittyminen omaan tekemiseen sen aikaa kun se kestää.
 • Urheilijat oppivat vähitellen harjoitusta toistettaessa tunnistamaan oman keskittymisensä tavan ja edelleen vaikuttamaan keskittymiseensä tietoisesti. Kyky sulkea häiriötekijöitä pois ja säilyttää huomio olennaisessa asiassa kehittyvät.
 • Jos halutaan tehostaa oppimista, voidaan kaikissa harjoituksen vaiheissa kirjoittaa huomioita paperille.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: