Keskittymisen valmiudet

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain:

Lasten harjoitteet

Keskittymisen valmiudet

Keskittymisen perustaidot

Keskittymisen huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Keskittymisen valmiuksien tavoitteet:

  • Oppia, mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen
  • Oivallus siitä, että omaan keskittymiseen voi voimakkaasti vaikuttaa
  • Motivoituminen keskittymisen harjoitteluun
  • Huomion suuntaaminen valittuun kohteeseen
  • Keinoja mielen tyhjentämiseen ja tilanteiden nollaamiseen

 

Valmiuksien harjoitteet:

 

Harjoite 1: Kysymyksiä keskittymisestä valmiuksien tasolla

Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että fyysiset ja psyykkiset olosuhteet harjoituksissa tai kilpailuissa ovat sellaiset, että urheilija ja valmentaja voivat olettaa hyvän keskittymisen olevan mahdollista. Harjoitteessa urheilija vastaa kirjallisesti tai keskustellen kysymyksiin, jotka liittyvät hyvän harjoittelun edellytyksiin, kuten lepoon, palautteeseen, oikeisiin suoritusmielikuviin jne.

Harjoite 2: Keskittymisharjoitteluvinkkejä käytäntöön

Harjoitteessa tarjottavien harjoitusvinkkien tavoitteena on helpottaa urheilijoiden ja valmentajien huomion kiinnittymistä keskittymiseen ja sen harjoittamiseen lajiharjoituksen yhteydessä.  Samalla urheilijat saavat mahdollisuuden oivaltaa keskittymisen merkityksen suoritusten laatuun.  Harjoitusvinkissä 1 urheilijat pysähtyvät lajiharjoituksen aikana muutamia kertoja tarkistamaan keskittymisensä kohteen ja laadun. Vinkissä 2 urheilijat kokeilevat suorituksia vanhoilla ja uusilla keskittymisen tavoilla.

Harjoite 3: Keskity hetkeen

Harjoitteen tavoitteena on oppia suuntaamaan huomio käsillä olevaan hetkeen ja samalla tyhjentämään häiritsevät ajatukset mielestä.  Harjoitteessa valitaan erilaisia lajiharjoituksen aikana ja ulkopuolella olevia hetkiä, jolloin hetkeen keskittymisen taitoa harjoitellaan ensin yhdessä ja sitten itsenäisesti.

Harjoite 4: Huomion kiinnittäminen kohteeseen

Harjoite on keskittymisen taidon perusharjoitus, jossa opitaan, minkälaista keskittymisen tarkka suuntaaminen on. Urheilija alkaa tämän harjoituksen myötä havaita nopeammin keskittymisen herpaantumisen merkkejä. Harjoitteessa kiinnitetään huomio jonkin aistin avulla kohteeseen pyrkien säilyttämään keskittyminen mahdollisimman pitkään.

Harjoite 5: Keskity hengitykseen

Tavoitteena on harjoittaa keskittymistä sekä oman kehon tilan tunnistamista ja siihen vaikuttamista. Harjoitus antaa valmiuksia oman mielen ja kehon hallintaan vaativissakin tilanteissa myöhemmin urheilu-uralla. Harjoitteessa urheilija opettele keskittymään omaan hengitykseen ja sen rytmiin.

Harjoite 6: Keskity aistimuksiin

Harjoitteen tavoitteena on harjoittaa urheilijan valmiuksia vaihtaa huomion kohdetta, mikä on monessa urheilulajissa taitavan keskittymisen ehdoton edellytys. Harjoitteessa urheilijoille luetaan teksti, jonka avulla he vaihtavat huomion kohdetta aistista ja keskittymisen tavasta toiseen.