Kilpailemisen huipputaidot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT 

 • Harjoite auttaa urheilijaa lisäämään itsetuntemustaan ja selvittämään mahdollista harjoittelun tarvetta koskien erilaisia kehon ja mielen antamia merkkejä sopivasta tai ali- tai ylivirittyneestä vireystilasta kilpailemiseen liittyvissä tilanteissa. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT 

 • Kysymyksiin vastaaminen kestää noin 30 minuuttia.
 • Kysymykset voi myös tehdä kotitehtävinä.
 • Kysymykset tehdään yhden kerran/urheilija, minkä jälkeen ne voi toistaa esimerkiksi noin vuoden kuluttua, jos ajatellaan urheilijan kilpailemisen selvästi muuttuneen hyvään tai huonoon suuntaan.

TILA JA VÄLINEET 

 • Kysymyksiin kannattaa vastata rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Suosittelemme käyttämään apuna kaikkia valmistautumiseen ja kilpailemiseen liittyviä TrainingFocuksen valmiuksien ja perustaitojen aiempia harjoitteita ja niiden tuottamaa tietoa urheilijalle tyypillisistä piirteistä, toiveista ja tavoista.
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET 

 1. Tutustukaa ensin harjoitteen ohjesivuun ja sitä kautta harjoitteen tavoitteeseen ja kulkuun.
 2. Urheilija lukee neljä eri väittämää ja raksii sekä ympyröi vastaukset, jotka parhaiten sopivat häneen itseensä.
 3. Jokaisen väittämän lopuksi urheilija kirjaa vapaasti ajatuksensa siitä, miten hän itse haluaa  toimia, kokea, tuntea ja ajatella, jotta suorituskyky on huipussaan.
 4. Suosittelemme, että väitteet ja urheilijan vastaukset sekä niiden jälkeiset pohdinnat käydään lopuksi läpi valmentajan kanssa. Jos urheilija kokee tarvetta harjoittaa jonkin väittämän aihetta, voi siihen edetä seuraavien TrainingFocuksen harjoitteiden avulla: Harjoitteet suoriutumiseen paineen alla, Harjoite 3 ja 4.
 5. Harjoitteen lopullisena tavoitteena on urheilijan taitavuus tunnistaa kovien paineiden alaisissa tilanteissa oma latautumisen tila niin, että hän tietää tarvittaessa mahdollisimman nopeasti, tuleeko omaa vireystilaa laskea vai nostaa suorituskyvyn säilymiseksi. Lisäksi urheilija osaa erottaa, ilmeneekö vireystilan muutokset henkisessä (ajatukset ja tunteet) vai fyysisessä (kehon tuntemukset) latautumisessa.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: