Kilpailemisen huipputaidot

Harjoite 5: Rohkeuden ja luovuuden kehittäminen

 

Rohkeuden ja luovuuden kehittäminen

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Rohkeus, luovuus, riskin ottamisen kyky sekä epäonnistumisen sietäminen ovat huipulle tähtäävän urheilijan tärkeitä ominaisuuksia.
 • Harjoitteen avulla voidaan lähestyä näitä teemoja keskustellen sekä myös jo käytännössä harjoitellen. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Tehtävät vievät aikaa 15-30 minuuttia riippuen siitä, kuinka paljon keskusteluun halutaan kerrallaan laittaa aikaa.
 • Tehtävät voidaan toistaa useita kertoja ja niiden sisältöä vaihdellen ne voidaan muokata osaksi jatkuvaa harjoitusohjelmaa. 

TILA JA VÄLINEET

 • Tehtävät voidaan suorittaa lajiharjoitusten yhteydessä lajiharjoittelun tiloissa.
 • Valmentajalle muistiinpanovälineet

SUORITUSOHJEET

 1. Tutustukaa ensin rohkeuden ja luovuuden harjoittelun tehtäviin.
 2. Suunnitelkaa, milloin olisi hyvä harjoitus ja mahdollisesti kilpailu, joissa tehtävien harjoittelu voisi alkaa.
 3. Harjoitelkaa tehtäviä useita kertoja tilanteita mielellään vähitellen vaikeuttaen.
 4. Tavoitteena on, että keskustelun ja tehtävien myötä urheilijat oivaltavat, mistä rohkeudessa ja luovuudessa urheilussa on kyse, ja alkavat vähitellen itse lähestyä rohkeita ja luovia ratkaisuja omissa tilanteissaan.

 

Harjoitustehtävä 1

 • Istuutukaa hetkeksi alas keskustelemaan harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvien rohkeuden ja luovuuden sekä riskioton ja siitä seuraavan epäonnistumisen mahdollisuuden sietämisestä.
 • Vaihtakaa ajatuksia siitä, johtaako rohkeus ja luovuus pitkällä tähtäimellä menestykseen vai ei.
 • Yleensä huipulla menestyvät urheilijat ovat myös epäonnistuneet todella paljon – keskustelkaa tämän asian herättämistä ajatuksista.
 • Huolehtikaa, että jokainen urheilija saa tuoda ajatuksiaan esiin.
 • Keskustelun lopuksi jokainen saa kotitehtäväksi kirjoittaa rohkeuteen, luovuuteen, riskinottoon ja epäonnistumisen mahdollisuuteen sekä sietämiseen liittyvistä ajatuksistaan valmentajalle kirjeen tai muistiinpanoja.

 

Harjoitustehtävä 2

 • Istuutukaa alas ja sopikaa, että keskustelette hetken luovasta harjoittelusta ja kilpailemisesta omassa lajissanne.
 • Aloittakaa pohtimalla ja jakamalla ajatuksianne ja tietojanne siitä, onko joku lajinne menestynyt edustaja Suomessa tai ulkomailla tiettävästi harjoitellut tai kilpaillut jollain tavoin erilailla kuin useimmat muut.
 • Urheilijat pohtivat sitten, olisiko heillä ehdotuksia aiemmista harjoitus- tai kilpailutavoista poikkeavista tavoista, joita he haluaisivat kokeilla.
  • Tärkeää on korostaa, että kaikkea saa ehdottaa, ja jos jotain kokeillaan, ei se todellakaan haittaa, jos ehdotus lopulta osoittautuukin toimimattomaksi.
  • Luovat ehdotukset voivat koskea esimerkiksi harjoitusaikoja, ryhmäjakoja, harjoitusten sisältöjä jne. Luova ehdotus voi jopa olla esimerkiksi valmentajan vaihtaminen toisen ryhmän kanssa jonain päivänä viikossa kolmen viikon ajan.
  • Valmentaja kirjaa urheilijoiden ehdotuksia ylös ja tilanteesta riippuen sovitaan, milloin niitä kokeillaan!
  • Kokeilujen jälkeen on tärkeää aina kokoontua vaihtamaan ajatuksia siitä, miten kokeilu on onnistunut, toteutetaanko sitä jatkossa ja mitä tehdään seuraavaksi.

 

Harjoitustehtävä 3

 • Harjoitteen tavoitteena on harjoittaa riskinoton kykyä ja siitä seuraavan epäonnistumisen mahdollisuuden sietämistä.
 • Urheilija ja valmentaja listaavat pienemmästä suurempaan erilaisia riskejä, joita he voisivat ja haluaisivat ottaa.
  • Pienet riskit voivat liittyä esimerkiksi harjoitteluun, kuten että ”koko viikonloppu pe-su pidetään vapaata, vaikka se saattaa johtaa siihen, että maanantain tärkeässä harjoituksessa joudutaan hieman hakemaan virittyneisyyttä”.
  • Suuremmat riskit taas voivat liittyä esimerkiksi tärkeisiin kilpailuihin ja tuloksiin, kuten että ”kansainvälisestä kilpailukalenterista johtuen ennen päätavoitetta ei ole sopivia kilpailuja, ja otamme riskin, että kunto saadaan siitä huolimatta ajoitettua kohdilleen.”
 • Riskien listaamisessa valmentaja voi tuoda esiin näkemyksiään siitä, miten hänen asiantuntemuksensa mukaan urheilija voisi erilaisia asioita harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyen nyt tai tulevaisuudessa muuttaa, jotta kehittyminen olisi optimaalista.
 • Olisi tärkeää, että erilaisia pienemmästä suurempaan listattuja riskinoton mahdollisuuksia saataisiin kokoon mahdollisimman paljon.
 • Kun lista on valmis, urheilija saa tehtäväkseen ilmoittaa aina, kun on valmis kokeilemaan listalla seuraavana olevaa riskinottoa.
 • Aina kun on selvinnyt, mihin riskinotto johti, palaveerataan ja pohditaan ajatuksia ja jatkoa.
 • Parhaimmillaan harjoitus johtaa vuosien päähän ja siihen, että urheilija uskaltaa tehdä olennaisia ja rohkeita ratkaisuja tavoitteidensa saavuttamiseksi. 

 

Harjoitustehtävä 4

 • Tässä harjoitteessa urheilijat saavat tehtäväkseen haastatella tai muilla tavoin tutustua jonkun huippu-urheilijan uraan ja siihen, minkälaisia rohkeita ja luovia ratkaisuja hän on urallaan tehnyt sekä minkälaisia riskejä ja epäonnistumisen mahdollisuuksia hän on sietänyt.
 • Aina kun joku urheilija on saanut tehtävän tehtyä, kokoonnutaan kuulemaan ja keskustelemaan ajatuksista.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: