Kilpailemisen huipputaidot

Harjoite 6: Kilpailukauden analyysi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kilpailukauden analyysi

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite antaa mahdollisuuden tarkastella koko harjoitus- ja kilpailukautta kokonaisuutena jälkikäteen, kun tunteet yksittäisiä kilpailutapahtumia kohtaan ovat neutralisoituneet jo pitkälti.
 • Kilpailukauden analyysin avulla saadaan pohdittua ja kerättyä yhteen tärkeää tietoa urheilijan tulevan harjoittelun ja kausien rytmittämisen tueksi. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Analyysin tekoon voi käyttää aikaa haluamansa verran, joko lyhyesti n. 30 minuuttia tai laajemmin, lajikohtaisia ja omia analysointimalleja sisällyttäen halutessaan koko päivän.
 • Analyysi tehdään aina harjoitus- ja kilpailukauden päätyttyä.

TILA JA VÄLINEET

 • Analyysi kannattaa toteuttaa rauhallisessa hetkessä ja tilassa
 • Suosittelemme käyttämään apuna TrainingFocuksen kilpailemisen valmiustason harjoitteessa 6 (Kilpailun analyysi) urheilijan täyttämiä, yksittäisten kilpailujen analyysilomakkeita. Tämä lisää arvioinnin luotettavuutta ja objektiivisuutta.
 • Harjoituslomake

SUORITUSOHJEET

 1. Tutustukaa harjoitteen kulkuun ja ottakaa esiin yksittäisistä kilpailuista tehdyt analyysit.
 2. Harjoitteen voi antaa ensin urheilijalle tehtäväksi, tai se voidaan tehdä heti urheilijan ja valmentajan kanssa yhdessä.
 3. Harjoitus- ja kilpailukautta arvioidaan harjoituslomakkeen kysymysten avulla.
 4. Kauden analysointiin kannattaa mielellään liittää myös lajinomainen analyysi sekä lisäksi muita urheilijan ja valmentajan jo ennestään käyttämiä analysointimalleja.
 5. Säilyttäkää lomakkeet tulevaa, muihin harjoituskausiin vertailua varten.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: