Kilpailemisen huipputaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

 

Jokaisesta teemasta on tasoittain tarjolla harjoiteyhteenveto, jossa on lyhyesti kuvattu jokaisen harjoitteen tavoite sekä suoritustapa. Tämän yhteenvedon avulla valmentaja ja urheilija voivat etsiä yksilölliseen tilanteeseen sopivia harjoitteita. Yhteenvedon avulla saa myös nopean yleiskuvan siitä, minkälaisia asioita harjoitteiden avulla harjoitellaan ja saavutetaan.

Harjoitteita voi myös lähteä toteuttamaan teemoittain edeten helpoimmista kohti vaikeampia. Tällöin harjoitteista muodostuu esimerkiksi kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen kehittämisprosessi, jonka voi yhdistää luontevasti muuhun harjoitteluun esimerkiksi harjoituskauden tai harjoitusvuoden ajalle.

 

Valmistautumisen ja kilpailemisen huipputaitojen tavoitteita

  • Oman, ihanteelliseen suorituskykyyn liittyvän vireystilan tunteminen sekä mahdollisen yli- tai alivirittyneisyyden huomaaminen
  • Kilpailutilanteen aiheuttamiin paineisiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen latautumiseen vaikuttaminen itselleen sopivilla menetelmillä
  • Kilpailukauden analysoiminen tavalla, joka tukee mahdollisten virheiden ja epäonnistumisten hyödyntämistä oppimiskokemuksina sekä suorituskyvyn ja –varmuuden kehittämistä kohti huipputasoa

 

Huipputaitojen harjoitteet:

 

Harjoite 1: Kilpailemisen taidon kokonaisuus

Harjoitteen avulla urheilijat ja valmentajat voivat tarkastella, minkälaisista osataidoista taitava kilpaileminen muodostuu. Näin voidaan myös päättää, minkä osataidon tai osataitojen harjoitteluun tullaan erityisesti vielä panostamaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Harjoite auttaa ymmärtämään, että jokainen urheilija voi kehittyä taitavaksi kilpailijaksi, jos taitoa jaksaa kärsivällisesti harjoitella.

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoitteen tavoitteena on urheilijan kehittynyt kyky tunnistaa oman virittyneisyyden ja sen aiheuttamien olotilojen vaikutus. Urheilija pohtii ja selkeyttää omaa yksilöllisesti sopivaa olotilaansa kilpailun eri vaiheissa harjoitteen väittämien avulla, ja opiskelee lopuksi lyhyen tieto-osion aiheesta.

Harjoite 3: Paineiden hallinnan harjoituksia, kun latautumista on laskettava

Urheilija saa harjoitteen avulla kokeiltavakseen erilaisia ajatus- tai kehon tasolla vaikuttavia, latautumista laskevia harjoituksia. Harjoituksia toistetaan suuria määriä, kunnes urheilija löytää pysyviä ja hyvin toimivia keinoja vaikuttaa itseensä ja suoritusvarmuuteensa tietoisesti aina tarvittaessa.

Harjoite 4: Paineiden hallinnan harjoituksia kun latautumista on nostettava

Urheilija saa harjoitteen avulla kokeiltavakseen erilaisia ajatus- tai kehon tasolla vaikuttavia, latautumista nostavia harjoituksia. Harjoituksia toistetaan suuria määriä, kunnes urheilija löytää pysyviä ja hyvin toimivia keinoja vaikuttaa itseensä ja suoritusvarmuuteensa tietoisesti aina tarvittaessa.

Harjoite 5: Rohkeuden ja luovuuden kehittäminen

Harjoitteen tavoitteena on, että urheilijat saavat mahdollisuuden tietoisesti käsitellä ajatuksiaan siitä, kuinka tärkeitä asioita rohkeus ja riskinottokyky tavoitteiden saavuttamiseksi ovat. Rohkeutta, luovuutta ja riskin ottamisen kykyä lähdetään harjoittelemaan myös käytännössä edeten vähitellen yhä vaativampiin tehtäviin.

Harjoite 6: Kilpailukauden analyysi

Harjoitteessa urheilija ja valmentaja varmistavat saavansa kuluneelta kilpailukaudelta maksimaalisen hyödyn ja tiedon tulevaisuutta varten. Urheilija vastaa monipuolisiin kysymyksiin koskien kulunutta kilpailukautta ja oppii näin myös tehokkaan tavan vaikuttaa tavoitteidensa saavuttamisen todennäköisyyteen.