Kilpailemisen huipputaidot

Tietoiskut kilpailemisen huipputaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Tietoiskut kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen huipputaidoista

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua liittyen kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen huipputaitoihin urheilusuorituksissa. Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen huipputaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti. 

 

TIETOISKU 1 

Kilpailemisen taito on kokonaisuus, jota urheilija voi kehittää harjoittamalla yksilöllisen tarpeen mukaisesti siihen liittyviä osataitoja kohti huipputaitavuutta. Osataitoja ovat Itsetunto ja –luottamus sekä epäonnistumisen käsittely, tavoitteenasettelu, tasaisen perusharjoittelun taito, kilpailunomainen harjoittelu, valmistautumis- ja kilpailurutiinit, toimintakyky poikkeavissa tilanteissa, tunteiden hallinta, vireystilaan vaikuttaminen sekä kilpailuanalyysit.

TIETOISKU 2

Alivirittynyt urheilija on usein väsyneen ja vetämättömän oloinen, eikä jaksa aloittaa tai viedä tekemisiään loppuun. Urheilijan ajatukset voivat vaellella ja motivoituneisuus usein näyttää puuttuvan. Ylivirittynyt urheilija taas vaikuttaa levottomalta ja saattaa kärsiä vatsavaivoista, tihentyneestä tarpeesta käydä vessassa, lihasjännityksestä sekä pulssin kohoamisesta. Lisäksi virittyneisyyden ongelmiin saattavat liittyä erilaiset huolestuneet ja kielteiset ajatukset koskien omaa suorituskykyä ja kilpailemista. 

TIETOISKU 3 

Urheilija voi harjoittelun myötä oppia tunnistamaan yksilöllisen, ihanteellisen suoritusolotilan koskien sitä, kuinka virittynyt hän on psyykkisesti ja fyysisesti. Kun urheilija tunnistaa nopeasti mahdollisen ali- tai ylivirittyneisyyden sekä sen, millä tavoin tämä ilmenee ajatuksissa, tunteissa ja kehossa, pystyy hän harjoittelun avulla erittäin tehokkaasti muuttamaan vireyttään sopivammaksi ja varmistamaan näin huippusuorituskyvyn palautumisen ja säilymisen.

TIETOISKU 4 

Huipulla menestyvät urheilijat ovat usein rohkeita ja luovia ja uskaltavat tehdä tärkeitä ratkaisuja koskien harjoitteluaan ja kilpailemistaan. Myös rohkeutta ja luovuutta voi harjoitella, samoin kuin riskin ottoa ja sen mukana seuraavaa epäonnistumisen mahdollisuuden sietokykyä.

TIETOISKU 5

Jokainen kilpailukausi on kokonaisuudessaan huipulla urheilevalle urheilijalle ja hänen valmentajalleen hieno mahdollisuus saada merkittävää tietoa urheilijalle sopivista kilpailemisen rytmeistä ja tavoista sekä kaikista muista fyysiseen ja psyykkiseen kehittymiseen liittyvistä asioista. Tämän tiedon saatavuus ja luotettavuus varmistuu, kun urheilija ja valmentaja laativat aina kilpailukauden päätteeksi kilpailukauden analyysin kauden aikana tehtyjen yksittäisten kilpailujen analyysien pohjalta.