Lasten kilpaileminen

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Tavoitteet

  • Voit saada harjoitteiden lyhyiden kuvauksien avulla nopeasti käsityksen siitä, minkälaisia harjoitteita materiaaliin sisältyy, ja mistä haluatte aloittaa.
  • Harjoitteita voi toistaa aina uudelleen ja niitä voi tehdä joko järjestyksessä tai yksitellen missä tahansa järjestyksessä.

 

Lasten kilpaileminen

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset

 

Harjoite 1: Tarkastele ilmiöitä ja tuntemuksia

Tavoitteena on tutustua yhä paremmin oman valmennusryhmän lapsiin siltä osin, miten heistä kukin suhtautuu kilpailemiseen.

Harjoitteessa valmentaja toteuttaa erilaisia harjoituksissa toteutettavia kilpailunomaisia harjoituksia ja tarkkailee samalla lasten käyttäytymistä ja ajatuksia, joita kilpailutilanteet heissä herättävät.

 

Harjoite 2: Jutellaan kilpailemisesta

Tavoitteena on harjoitella sekä keskustelun taitoja että jakaa kaikkien kesken ajatuksia kilpailemisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista. Harjoitteen avulla luodaan oleellisia taitoja kilpailla tulevaisuudessa taitavasti ja tilanteista nauttien.

Harjoitteessa lapsia kannustetaan keskustelemaan eri kokoisissa pienryhmissä kysymyksistä, jotka liittyvät kilpailemiseen/pelaamiseen ja niihin läheisesti liittyviin teemoihin.

 

Harjoite 3: Suunnittele kilpailu!

Tavoitteena on suunnitella innostavia ja monipuolisia kilpailutilanteita muistuttavia ja siten harjoittavia harjoituksia, joissa hyödynnetään lasten luontaista intoa kilvoitella keskenään. Tavoitteena on samalla tarjota lapsille paljon erilaisia onnistumisen kokemuksia.

Harjoitteessa valmentaja suunnittelee lapsille kilpailuja, jotka poikkeavat tavanomaisista ja antavat siten lapsille uudenlaisia mahdollisuuksia oivaltaa kilpailemiseen liittyviä ajatuksia.

 

Harjoite 4: Tärkeää ennen kilpailua ja peliä

Tavoitteena on opetella kiinnittämään huomiota asioihin, jotka auttavat valmistautumaan kilpailuihin ja peleihin niin, että ne sujuvat mahdollisimman hyvin ja mukavasti. Tavoitteena on myös harjoitella monipuolista sekä suoriutumista ja innostusta tukevaa tavoitteenasettelua.

Harjoitteessa esitellään kolme tehtävää, jotka auttavat lapsia tunnistamaan erilaisia olotiloja liittyen valmiuteen kilpailla, sopivien tavoitteiden asettamisessa sekä kilpailuun virittävien rutiinien muodostamisessa.

 

Harjoite 5: Tärkeää kilpailun ja pelin jälkeen

Tavoitteena on kilpailujen jälkeen tarkastella, minkälaisia kokemuksia kukin lapsi kilpailusta tai pelistä sai. Tavoitteena on varmistaa niin tehokasta lajitaidoissa edistymistä kuin se, että kilpailemisen taidot etenevät jatkuvasti hyvään suuntaan ja lapsi tai ryhmä/joukkue nauttivat kilpailutilanteista.

Harjoitteessa lapset ohjataan pienissä ryhmissä miettimään vastauksia valmentajan antamiin kysymyksiin.

 

Harjoite 6: Valmentajan omia ajatuksia kilpailemisesta

Tavoitteena on valmentajan oman itsetuntemuksen lisääntyminen koskien sitä, mitä itse ajattelee ja kokee liittyen kilpailemiseen sekä siihen liittyviin teemoihin.

Harjoitteessa valmentaja vastaa esitettyihin kysymyksiin ja tarkastelee valmennustaan omien pohdintojen pohjalta.

 

Harjoite 7: Lasten suunnittelema kilpailu

Harjoitteessa on tavoitteena, että lapset ottavat vastuun tärkeästä tehtävästä ja suunnittelevat aivan itse kilpailun. Näin lapset tarkastelevat luonnollisesti ja yhdessä toimien omia ajatuksiaan, mielipiteitään ja kokemuksiaan kilpailemiseen liittyen. Valmentaja saa mahdollisuuden tarkkailla lasten toimintaa ja nostaa jälkikäteen tärkeitä havaintojaan lastenkin tietoisuuteen ja keskusteltaviksi.

 

Harjoite 8: Epäonnistutaan tahallaan!

Tavoitteena on luoda lapsille valmiuksia käsitellä epäonnistumisia ja virheitä rakentavasti ja oppimiskokemuksina myös myöhemmin elämässä ja urheilu-urallaan. Tavoitteena on myös toteuttaa hauskoja ja monipuolisia, ryhmä- ja joukkuehenkeä kehittäviä harjoitushetkiä.

Harjoitteessa valmentaja suunnittelee harjoitusten osaksi tilanteita, joissa lapset epäonnistuvat ja tekevät virheitä tahallaan. Kokemuksista ja tuntemuksista keskustellaan ja harjoitetta toistetaan useita kertoja, jolloin taidot siirtyvät käyttöön myös todellisissa tilanteissa.

shutterstock_99376097

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot: