Lasten kilpaileminen

Tarkastele ilmiöitä ja tuntemuksia

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

 

Tavoitteet

 • Tavoitteena on tutustua yhä paremmin oman valmennusryhmän lapsiin siltä osin, miten heistä kukin suhtautuu kilpailemiseen.
 • Kun valmentaja on tietoinen lasten kokemuksista ja tuntemuksista kilpailemiseen liittyen, pystyy hän yksilöllisemmin ja vahvemmin tukemaan kunkin lapsen sisäistä motivaatiota ja tekemisestä nauttimista.Tämä johtaa samalla varmemmin hyviin itseluottamuksen kokemuksiin myös kilpailutilanteissa.

Suoritusohjeet

 • Toteuta lasten lajiharjoituksen yhteydessä jokin kilpailutilanne, kuten esimerkiksi viestijuoksu.
 • Toteuta mielellään ja jos mahdollista sekä sellainen kilpailutilanne, jossa kukin lapsi kilpailee yksin, että sellainen kilpailutilanne, jossa kilpaillaan joukkueina.
 • Tarkastele omassa mielessäsi, miten ryhmäsi lapset suhtautuvat kilpailutilanteeseen.  Älä ilmaise lapsille tarkkailuasi, vaan tee se heidän tiedostamattaan, jotta tilanne on aito.
 • Voit toistaa tilannetta eri harjoituskertoina, jotta saat tarkasteltua riittävästi jokaisen ryhmäläisesi toimintaa ja tuntemuksia.
 • Voit tarkastella esimerkiksi seuraavia asioita:
  • Miten kukin suhtautuu, kun kerrot, että nyt otetaan viesti tai jokin muu kilpailullinen tilanne?
  • Huomaatko eroja, kun kerrot, että kukin kilpailee yksin tai että kilpaillaan joukkueina?
  • Miten kukin lapsi toimii tilanteen aikana, yrittävätkö he täysillä kilpailutilanteen eri vaiheissa ja tapahtumissa?
  • Miten lapsi suhtautuu omaan tai joukkueen voittoon tai häviöön?
  • Miten lapsi ilmaisee omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan tilanteeseen liittyen?
  • Siirtyykö lapsi kilpailunomaisen harjoituksen jälkeen seuraavaan tehtävään unohtaen samoin tein edellä koetut asiat, vai vaikuttaako siltä, että hänellä kestää kauemmin palautua tilanteesta?
 • Kirjaa mielellään huomioitasi harjoitelomakkeeseen, jotta sinun on helppoa muistaa huomioitasi jälkikäteen ja käyttää niitä apunasi harjoittelun suunnittelussa.

Lasten kilpailemiseen liittyviä ajatuksia - mitä pohdintoja huomaat niiden itsellesi tarjoavan?

 1. Lasten kilpailemisen päällimmäinen tavoite on liikkumisen riemu ja leikinomaisuus - tällöin innostuksen ja onnistumisen tunteet kohti omaa liikkumista, lajia sekä omaa harrastusta kohtaan lisääntyvät.
 2. Kilpaileminen ja kisailu ovat luonnollinen osa lasten leikkiä ja toimintaa - oikein toteutettuna lapsi pääsee kilpaillessaan harjoittelemaan sosiaalisia taitoja ja erilaisten tunteiden kokemista turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä.
 3. Harjoitusryhmän motivaatioilmasto voi olla tehtäväsuuntautunut tai minäsuuntautunut (eli kilpailusuuntautunut). Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto korostaa yrittämistä, yhteistyötä ja omaa kehittymistä, jolloin myös virheet sallitaan - oppimiselle luodaan näin ihanteelliset edellytykset (Jaakkola, 2015).

Kurssin seuraava harjoite ohjaa sinut juttelemaan valmentamiesi lasten kanssa kilpailemisesta ja kaikenlaisista ajatuksista, joita he kilpailemiseen liittyviin teemoihin liittävät.

Innostavia valmennuksellisia hetkiä sinulle ja kollegoillesi!

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot: