Lasten kilpaileminen

Tärkeää ennen kilpailua ja peliä

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Tavoitteet

 • Tavoitteena on opetella kiinnittämään huomiota asioihin, jotka auttavat valmistautumaan kilpailuihin ja peleihin niin, että ne sujuvat mahdollisimman hyvin ja mukavasti.
  • Näin opitaan merkittäviä valmiuksia mahdollista tulevaa kilpaurheilijan uraa ajatellen.
 • Tavoitteena on myös harjoitella monipuolista sekä suoriutumista ja innostusta tukevaa tavoitteenasettelua.
  • Näin varmistetaan lasten innokkuutta, itseluottamusta ja onnistumiskokemuksia, jotka ovat olennaisia kilpailemisesta ja pelaamisesta iloitsemisen perusteita.
  • Tavoitteenasettelu on myös merkittävä keino mahdollisen kilpaurheilu-uran varrella esimerkiksi motivaation ja itseluottamuksen säätelyssä.

Suoritusohjeet

 • Tutustu kolmeen tehtävään, jotka harjoittavat lasten valmiuksia sekä valmistautua kilpailuun/peliin että asettaa innostusta, motivaatiota ja vahvaa kilpailemista tukevia tavoitteita.
 • Suunnittele, milloin toteutat tehtäviä valmennusryhmällesi.
 • Toista tehtäviä yhä uudelleen kymmeniä kertoja, jotta lapset saavat mahdollisuuden pysyvien taitojen omaksumiseen.
 • Mitä enemmän toistatte harjoitteita, sitä enemmän huomaat, kuinka lapset hyötyvät niistä ja alkavat tuottaa yhä monipuolisempia ja yksilöllisempiä vastauksia sekä toimintaa!

Tehtävä 1: Milloin tuntuisi hyvältä aloittaa kilpaileminen tai pelaaminen?

 • Pyydä lapset luoksesi juttelemaan hetkeksi heti harjoituksen aluksi ennen kuin on vielä tehty mitään muuta.
 • Pyydä lapsia pohtimaan neljä kertaa alkavan harjoituksen aikana, miltä tuntuisi juuri sillä hetkellä aloittaa peli tai kilpailu.
 • Pysäytä siis harjoitus ja pohtikaa asiaa neljä kertaa harjoituksen
  • heti alussa
  • juuri ennen puoliväliä
  • puolivälin jälkeen
  • lopuksi.
 • Kysy lapsilta kaikkina näinä hetkinä, miltä tuntuisi aloittaa kilpailu tai peli. Pohtikaa esimerkiksi seuraavia asioita:
  • Onko olo sopiva vai kenties levoton tai väsynyt?
  • Olisiko kilpailemiseen tai pelaamiseen juuri silloin helppoa vai vaikeampaa keskittyä?
  • Onko keho - kädet ja jalat ja selkä - sopivan lämpimät vai onko jäykkä olo?
  • Onko nälkä vai sopiva olo tai jano?
  • Onko innokas olo vai tuntuisiko, että haluaisi jo tehdä jotain muuta?
 • Kun kysymystä pohditaan harjoituksen eri vaiheissa, lapset saavat mahdollisuuksia tunnistaa kehon ja mielen erilaisia tiloja ja pohtia sitä, miten nämä asiat voisivat vaikuttaa kilpailemiseen tai pelaamiseen.
 • Kun olette toistaneet harjoitusta, edetkää pohtimaan, minkälainen olotila on paras ajatellen kilpailua tai peliä.
  • Keskustelkaa siitä, miten voisi toimia, jotta olo olisi mahdollisimman hyvä, kun peli tai kilpailu alkaa - voi esimerkiksi syödä ja levätä kunnolla ja miettiä asioita, joista tulee innostunut olo!
  • Sopikaa, että seuraavan pelin tai kilpailun lähestyessä jokainen kokeilee jotain keinoa, joka voisi auttaa olemaan hyvin valmistautunut!

Tehtävä 2: Tärkeitä tavoitteita kilpailuun ja peliin

 • Ota esiin kynä ja paperia, jolle kirjaatte kullekin lapselle tavoitteita.
 • Voitte harjoitella tavoitteiden asettamista ensin harjoituksiin ja sitten kilpailuihin ja peleihin.
 • Pyydä lapsia miettimään, missä asiassa he haluaisivat onnistua seuraavassa harjoituksessa tai kilpailussa/pelissä.
  • Auta lapsia valmentajana asettamaan pieniä, sopivan helppoja tavoitteita, joiden saavuttamisen todennäköisyys on suuri.
  • Huolehdi, että lasten tavoitteet liittyvät osasuorituksiin tai tekemisen laatuun.
  • Huolehdi myös, että tavoitteet ovat sillä tavoin konkreettisia, että jälkikäteen on helppoa arvioida, saavutettiinko tavoite vai ei.
  • Huolehdi, että jokainen lapsi asettaa henkilökohtaisen tavoitteen itselleen, vaikka ryhmällä tai joukkueella olisi yhteisiäkin tavoitteita.
   • Sopivia tavoitteita voisivat esimerkiksi olla:
    • "Onnistun ponnistamaan korkealle"
    • "Teen huolella loppuun asti."
    • "En välitä, jos tulisi virhe, ja muistan, mikä kohta meni hyvin."
    • "Kannustan ainakin kolme kertaa kaveria pelin aikana."
 • Kilpailun tai pelin jälkeen tarkastelkaa, miten tavoitteet toteutuivat ja iloitkaa kaikista onnistumisista - myös sellaisista, jotka olivat tavoitteen suuntaisia, vaikka kokonaistavoite ei olisikaan aivan toteutunut tällä kertaa.
 • Voitte edetä myös pohtimaan, oliko tavoite sopiva ja hyvä - tulisiko tavoitetta jotenkin muuttaa seuraavaa kertaa ajatellen, kuten helpommaksi tai vaikeammaksi tai yksinkertaisemmaksi tai eri asioihin liittyväksi?
 • Juttele vuorokerroin lasten kanssa pienen hetken ajan siitä, miltä tavoitteen asettaminen ja saavuttaminen tuntuu, ja kuinka tärkeää on asettaa sopivia, innostavia tavoitteita.

Tehtävä 3: Kilpailurutiinien alkeita: mikä auttaa minua suoriutumaan hyvin?

 • Tehtävässä rakennellaan kilpailuun tai peliin liittyviä rutiineja, jotka vähitellen auttavat lapsia virittäytymään hyviin suorituksiin tärkeinä hetkinä.
 • Samalla harjoite opettaa lapsille vastuun ottamista omasta suoriutumisesta.
 • Pyydä ryhmä luoksesi ja kysy, mitä he ajattelevat, että on tärkeää tehdä niin ryhmänä/joukkueena kuin kukin itse ennen kilpailua tai peliä, jotta kaikki onnistuisi mahdollisimman hyvin.
  • Kirjatkaa vastauksia ylös, ja sopikaa, että kokeilette erilaisia ehdotuksia tulevien kilpailujen tai pelien yhteydessä.
  • On tärkeää, että kaikenlaisia ehdotuksia kokeillaan, vaikka ne aluksi kuulostaisivat ehkä eivät niin toimivilta. Juuri siten lapset saavat mahdollisuuden huomata erilaisten tekemisten erilaisia vaikutuksia.
 • Edetkää vähitellen kohti rutiinien kokonaisuutta, jossa olette sopineet niin kullekin lapselle henkilökohtaisesti kuin ryhmänä tai joukkueena vaikkapa kahdesta viiteen hyvin toimivaa asiaa, jotka aina toteutetaan ja tehdään samalla tavoin ennen kilpailua tai peliä.
 • Jutelkaa ääneen huomioistanne, miten rutiinit valmistavat ja virittävät hyviin suorituksiin!

Pienet, saavutetut tavoitteet vievät kohti suurta - liian suuret, saavuttamattomat tavoitteet voivat saada nopeasti aikaan jähmettymistä ja painetta.

Seuraavassa harjoitteessa tarkastellaan, mitkä asiat ovat tärkeitä lasten kilpailujen ja pelien jälkeen!

shutterstock_400565536

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot: