Lasten kilpaileminen

Jutellaan kilpailemisesta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Tavoitteet

 • Tavoitteena on harjoitella sekä keskustelun taitoja että jakaa kaikkien kesken ajatuksia kilpailemisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista ja ajatuksista.
 • Tavoitteena on oppia ja oivaltaa, että kaikenlaisten - myös hankalammalta tuntuvien - ajatusten ja tunteiden kertominen on ok!
  • Lasten sallitaan kertoa kaikenlaisista ajatuksistaan arvostelematta ja pelästymättä.
  • Tavoitteena on avoin vuorovaikutus, jossa kukin voi kokea turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta.
  • Näin luodaan oleellisia taitoja kilpailla tulevaisuudessa taitavasti ja tilanteista nauttien.

Suoritusohjeet

 • Valitkaa kysymys kerrallaan ja keskustelkaa joko isona tai pienempinä ryhminä ajatuksista, joita huomaatte teille heräävän.
 • Voi olla hyvä, jos ennen keskusteluhetkeä olette juuri toteuttaneet jonkin kilpailullisen tai pelinomaisen harjoituksen, jolloin lapsilla on tuoreena mielessä ajatuksia ja kokemuksia aiheeseen liittyen.

 

 • Voit toki myös keskustella jonkun lapsen kanssa kahden kesken, jos sinusta on tärkeää tutustua erityisesti hänen ajatuksiinsa ja kokemuksiinsa.
 • Hyvä ajatus voi myös olla keskustelu lasten vanhempien kanssa näistä teemoista.

 

 • Pitäkää keskusteluhetket mukavina, lyhyinä ”välipaloina” harjoittelun lomassa.
 • Pyri kärsivällisesti siihen, että lapset uskaltavat ilmaista kaikenlaisia ajatuksia ääneen ja ryhmä suhtautuu kivasti jokaisen puheenvuoroon.
 • Anna lasten välillä keskustella pareina tai pienryhminä. Toista keskusteluja säännöllisesti.
 • Voit myös antaa lapsille/pienryhmille tehtäväksi laatia jonkinlaisen kuvan, yhteisen ajatuksen tai kertomuksen, jonka avulla he ilmaisevat ajatuksiaan kysymykseen liittyen.

Kysymyksiä harjoitusryhmälle juttelun ja kilpailemisesta keskustelun harjoittelemiseksi:

 

 1. Mitä tarkoittaa sana "kilpailu"?
 2. Miltä tuntuu, kun tietää, että seuraavana päivänä tai samana päivänä on kilpailu tai peli? Tuntuuko se erilaiselta kuin jos kilpailua tai peliä ei ole sinä päivänä?
 3. Mikä kilpailemisessa/pelaamisessa on hauskaa?
 4. Voiko kilpailemisessa/pelaamisessa olla joskus jotain sellaista, mikä ei ole niin kivaa?
 5. Onko kilpaileminen / pelaaminen yhtä hauskaa kuin harjoittelu vai onko se hauskempaa tai ikävämpää - pohtikaa miksi?
 6. Miksi meidän lajissa kilpaillaan/pelataan?
 7. Mitä kilpailussa tai pelissä yritetään saada aikaan, minkälaisia tavoitteita siinä voisi olla?
 8. Miltä tuntuu, kun voittaa tai häviää? Minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia silloin tulee?
 9. Minkälaista on, jos kilpaillessa tai pelatessa tulee virheitä? Onko sillä väliä?
 10. Miten meidän ryhmässä tai joukkueessa suhtaudutaan virheisiin tai häviämiseen?
 11. Mitä hyvää on virheissä ja häviämisessä?
 12. Miltä tuntuu, kun toinen kannustaa itseä?
 13. Miltä tuntuu kannustaa toisia?
 14. Miltä tuntuu, kun valmentaja kannustaa?
 15. Miksi yrittäminen on tärkeää? Onko ahkera harjoittelu ja yrittäminen tärkeämpää kuin onnistuminen? Miksi kyllä tai ei?
 16. Missä kaikessa olemme onnistuneet viime aikoina?

Kurssin seuraavassa harjoitteessa suunnitellaan itse kilpailuja, jotka tukevat lasten tehtävämotivoituneisuuden vahvistumista!

shutterstock_12965656

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot: