Kilpailemisen perustaidot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta perustaitojen tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kysymyksiä valmistautumisesta ja kilpailemisesta perustaitojen tasolla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT 

 • Kun urheilija on tutustunut valmiuksien tasolla omaan valmistautumiseensa ja kilpailunomaiseen harjoitteluunsa, kysymykset perustaitojen tasolla auttavat urheilijaa vielä tarkentamaan ja kertaamaan valmistautumiseensa ja kilpailemiseensa liittyviä ajatuksia ja tapoja.
 • Kysymyksiin vastaamisen jälkeen voidaan keskustellen tarkentaa, minkälaisia taitoja urheilija haluaa valmistautumiseensa ja kilpailemiseensa nähden erityisesti harjoittaa. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT 

 • Kysymyksiin vastaaminen kestää noin 30-40 minuuttia.
 • Kysymykset voi myös tehdä kotitehtävinä.
 • Kysymykset tehdään yhden kerran/urheilija, minkä jälkeen osaa niistä voi halutessaan käyttää kehittymisen seurannassa.

TILA JA VÄLINEET 

 • Kysymyksiin kannattaa vastata rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET 

 1. Urheilija vastaa kysymyksiin rauhassa ja rehellisesti asioita pohtien.
 2. Kun urheilija on vastannut kysymyksiin, vastaukset käydään läpi vielä valmentajan tai jonkun muun henkilön kanssa, joka tuntee urheilijan ja hänen kilpailemiseensa liittyviä asioita mahdollisimman hyvin.
 3. Vastauksia läpi käytäessä voidaan keskustellen pohtia, minkälaiset asiat tulisi olla erityisen harjoittelun kohteena tulevaisuudessa koskien urheilijan kilpailemista ja kilpailuihin valmistautumista.
 4. Säilyttäkää lomake ja vastaukset niin, että voitte jatkossa palata ajatuksiin ja huomioihin.

 

VINKKEJÄ!

 • Myös Kilpailemisen huipputaidoista sekä TrainingFocuksen muista teemoista, erityisesti Itseluottamuksesta, Tunteiden hallinnasta ja Keskittymisestä löydät harjoitteita kilpailemisen osa-alueiden tehokkaaseen harjoitteluun.

 

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: