Kilpailemisen perustaidot

Harjoite 3: Kilpailunkulun suunnitelma

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kilpailunkulun suunnitelma

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteen avulla urheilija voi suunnitella ja hahmotella ihanteellisesti sujuvan kilpailun kulun etukäteen.
 • Samalla urheilija voi tarkistaa, mitä kilpailun vaiheita ja niihin liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä rutiineja ja tavoitteita tulee vielä harjoitella, jotta suoritusvarmuus ja suorituskyky olisivat ihanteelliset. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite tehdään yhden kerran/urheilija.
 • Lisäksi harjoite tulee toistaa aina, kun urheilijan kilpailun kulun ajatellaan jollain tavoin muuttuneen, esimerkiksi ikäsarjassa tai taitotasossa etenemisen vuoksi.
 • Kilpailun kulun suunnitteluun kuluu yksilöllinen aika riippuen mm. siitä, kuinka hyvin urheilija on jo selvillä ihanteelliseen kilpailun kulkuun liittyvistä fyysisistä ja psyykkisistä rutiineista ja tavoitteista. 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoite kannattaa tehdä rauhallisessa tilassa ja tilanteessa.
 • Suosittelemme, että urheilija on suorittanut TrainingFocuksen kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen valmiustason harjoitteet, jolloin hän voi hyödyntää niitä tämän harjoitteen tukena. (Valmiustaso, Harjoitteet 1, 2 ja 3)
 • Urheilijoille harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 1. Aloittakaa käymällä urheilijoiden kanssa läpi harjoitteen kulku ja tavoite harjoituslomakkeen avulla. Tutustukaa halutessanne esimerkkisuunnitelmaan sulkapalloilijan turnausviikonlopusta ja keskustelkaa siitä, millä tavoin esimerkki on sovellettavissa omaan lajiinne.
 2. Urheilijat pohtivat kirjallisesti, millä tavoin he ajattelevat ihanteellisen kilpailun kuluvan sekä fyysisten tekemisten että psyykkisten ajatusten ja tunne- sekä olotilojen osalta.
 3. Jokaisen kilpailun vaiheen osalta urheilijat pohtivat lisäksi, kuinka hyvin he tällä hetkellä hallitsevat kirjaamansa ihanteelliset kilpailun kulkuun liittyvät asiat. Niihin kohtiin, joissa urheilijat kokevat vielä harjoittelun tarvetta, laaditaan suunnitelma siitä, miten niitä lähdetään harjoittamaan.
 4. Tulevissa kilpailuissa urheilija ja valmentaja seuraavat, miten kilpailun kulku suunnitelman mukaisesti sujuu. Suunnitelmaa muutetaan tarvittaessa.
 5. Suunnitelmaa noudattaen ja sitä pitkäjänteisesti harjoitellen urheilija saavuttaa vähitellen yhä kehittyneemmän tietoisuuden omasta kilpailemisen taidosta sekä sitä kautta suuremman suoritusvarmuuden.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: