Kilpailemisen perustaidot

Tietoiskut kilpailemisen harjoittelusta perustaitojen tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Tietoiskut kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen perustaidoista

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua liittyen kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen perustaitoihin urheilusuorituksissa. Nämä viisi asiaa on olennaista tietää, jotta kilpailuun valmistautumisen ja kilpailemisen harjoittelun perustaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

TIETOISKU 1 

Mitä paremmin urheilija on tietoinen kilpailemiseensa liittyvistä ajatuksistaan ja siihen liittämistään merkityksistä, sitä tehokkaammin ja tuloksellisemmin hän pystyy harjoittamaan kilpailemisen taitojaan yksilöllisesti toimiviksi ja varmoiksi.

TIETOISKU 2 

Valmistautumis- ja kilpailurutiinit toimivat erittäin tehokkaana välineenä suorituskyvyn varmistamisessa. Rutiinit luovat tuttuuden tunteen, joka vapauttaa suoriutumaan omalla tasolla kaiken sujuessa suunnitellusti. 

TIETOISKU 3 

Jos kilpailutilanteessa tulee poikkeuksia tai hankaluuksia, rutiinit auttavat tällöinkin, koska urheilija selviytyy järjestelmällisyytensä vuoksi tehokkaammin poikkeamista ja pystyy nopeasti palaamaan suunnitelmaansa ilman, että poikkeavasta tilanteesta johtuvat muutokset tai ajatukset sotkisivat turhaan lopun suorituksen. Rutiininomaisuus on kuitenkin yksilöllistä, ja urheilijan tulee vuosien varrella antaa löytää oma ihanteellinen tapansa valmistautua kilpailuun ja kilpailla.

TIETOISKU 4 

Keskimäärin erittäin toimiva tapa suhtautua kilpailemiseen on se, että kilpailutilanne koetaan nautittavana poikkeuksena arjen harjoitteluun ja mahdollisuutena testata omaa sen hetkistä osaamistaan suhteessa muihin saman lajin harrastajiin. Tämäntyyppinen suhtautuminen on erityisen tärkeää, jos urheilija alkaa kokea omanarvontunnon laskua kilpailusuoritusten perusteella.

TIETOISKU 5 

Ihmisen vireystilalla on suuri merkitys esimerkiksi siihen, kuin hyvin urheilija kykenee keskittymään ja säätelemään sekä fyysistä että psyykkistä suorituskykyään. Urheilija voi harjoittelemalla oppia tietoisesti suuresti vaikuttamaan itseensä joko itseään rauhoittavasti tai itseään piristävästi aina tarvittaessa. Tämä on myös merkittävä kilpailemisen ja suoritusvarmuuden osataito.