Kilpailemisen perustaidot

Ryhmäversio: Tavoitteet kilpailutilanteeseen

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Ryhmäversio: Tavoitteet kilpailutilanteeseen

 

Tavoitteet

  • Harjoituksen tavoitteena on määritellä selkeästi joukkueen yhteinen kilpailutavoite sekä jokaisen joukkueen jäsenen henkilökohtainen tavoite tulevassa kilpailussa.
  • Harjoite selkeyttää jokaisen joukkueen jäsenen roolia ja vastuuta tulevassa kilpailussa.
  • Harjoituksen tavoitteena on siirtää ajatukset tulostavoitteesta suoritustavoitteisiin, eli asioihin, joihin voi itse vaikuttaa.

 

 Suoritusohjeet

  1. Keskustelkaa joukkueena tavoitteista ja niiden saavuttamiseen vaikuttavista asioista esimerkiksi pohtimalla seuraavia kysymyksiä: Mitä haluatte saavuttaa joukkueena tulevana kilpailukautena/tulevissa kilpailuissa? Mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii joukkueelta ja yksilöiltä? Onko joukkueella resursseja harjoitella tavoitteiden mukaisesti?
  2. Täyttäkää yhdessä keskustellen lomakkeen tavoitteet kilpailutilanteeseen kohdat 1-2. Tämän jälkeen jokainen joukkueen jäsen täyttää itsenäisesti lomakkeen kohdan 3.
  3. Lopuksi jokainen joukkueen jäsen kertoo omasta tavoitteestaan tulevissa kilpailuissa.
  4. Pohtikaa vielä tarkemmin viimeisen kuukauden harjoittelua. Onko se ollut tavoitteiden suuntaista? Mihin harjoittelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota, jotta joukkue voisi saavuttaa tavoitteensa tulevassa kilpailussa? Listatkaa keskeisimmät asiat ylös ja palauttakaa niitä mieleen valmentajajohtoisesti harjoitteluun sopivalla tavalla.