Kilpailemisen perustaidot

Ryhmäversio: Rutiiniportaikko

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Ryhmäversio: Rutiiniportaikko

 

Tavoitteet

  • Kilpailuun tai otteluun valmistautumisen suunnittelu auttaa joukkuetta luomaan tai tarkistamaan valmistautumisrutiinit sellaisiksi, että ne tukevat optimaalisesti joukkueen kykyä saavuttaa tietoisesti huippusuorituskyky.
  • Harjoite ohjaa joukkuetta harjoittelemaan kilpailuun/otteluun valmistautumisen rutiineja riittävästi niin, että rutiineihin voi harjoittelun myötä luottaa yhä haastavammissa tilanteissa.

 

Suoritusohjeet

  1. Pohtikaa ensin pienryhmissä, miten joukkueenne yleensä valmistautuu kilpailuihin. Valitkaa joukkueena kaksi kilpailutilannetta, joita kaikki pienryhmät analysoivat mielessään. Mikä sujui hyvin kyseisissä tapahtumissa, mitä asioita voisi muuttaa tai kehittää?
  2. Käykää joukkueena läpi pienryhmien analyysit.
  3. Suunnitelkaa Rutiiniportaikko -lomakkeeseen ne rutiinit (toimet, tekemiset ja myös ajatukset), jotka joukkue haluaa toteuttaa kilpailuihin/otteluun valmistautuessaan jatkossa. Valitut rutiinit ovat siis toimintatapoja ja ajatuksia, joiden joukkue on huomannut auttavan hyvän ja itselleen sopivan kisavireen saavuttamisessa.
  4. Olennaista on, että joukkueen suunnittelemat rutiinit eivät ole sillä tavoin aikaan, paikkaan tai välineisiin sidottuja, että niiden toteuttaminen olisi mahdollista vain joissain tietyissä kisapaikoissa. Rutiinit tulee voida suorittaa aina samalla tavoin, missä ja milloin tahansa.
  5. Lopuksi käykää yhdessä läpi, minkälaisia psyykkisiä merkityksiä ja tavoitteita rutiineilla on. Harjoitelkaa rutiineja asteittain haastavimmissa tilanteissa ja muokatkaa rutiineja tarpeen mukaan.