Kilpailemisen valmiudet

Harjoite 4: Kilpailunomaisen harjoittelun analyysi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kilpailunomaisen harjoittelun analyysi

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Voidakseen luottaa itseensä kilpailutilanteissaon urheilijan saatava riittävästi mahdollisuuksia harjoitella mahdollisimman kilpailunomaisissa tilanteissa niin fyysisesti kuin psyykkisesti.
  • Harjoite antaa urheilijalle ja valmentajalle mahdollisuuden tarkastella, kuinka paljon ja kuinka kilpailunomaista harjoittelua urheilija suorittaa.

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoitteen tekemiseen kuluu aikaa n. 30 minuuttia. Harjoite voidaan haluttaessa tehdä osissa. Ajatuksia ja pohdintoja saadaan tuotettua näin usein enemmän, kun välillä voidaan tarkkailla harjoitusten ja kilpailujen eroja ja yhtäläisyyksiä käytännössä.
  • Harjoite tehdään yhden kerran valmentajaa tai urheilijaa kohden. Jos jonkun urheilijan harjoittelu ja kilpailunomainen harjoittelu poikkeavat selvästi valmentajan muihin urheilijoihin verrattuna, kannattaa harjoite tehdä hänen kohdallaan henkilökohtaisesti.

TILA JA VÄLINEET

  • Harjoite kannattaa tehdä rauhallisessa hetkessä ja tilassa.
  • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

  1. Käykää tehtävänanto läpi urheilijoiden kanssa niin, että urheilijatkin voivat kiinnittää valmentajan apuna erityistä huomiota siihen, minkälaiset asiat ovat erilaisia ja mitkä samanlaisia verrattaessa harjoitus- ja kilpailutapahtumaa keskenään.
  2. Kirjatkaa sopivana hetkenä esimerkiksi jonkin lajiharjoituksen aluksi tai lopuksi tarkasti kaikki huomionne siitä, miten harjoitus- ja kilpailutapahtumat eroavat toisistaan.
  3. Lisäksi kirjatkaa kaikki käytössänne jo olevat keinot, joiden avulla olette muuttaneet harjoittelua kilpailunomaiseksi.
  4. Säilyttäkää lomake ja siirtykää halutessanne seuraavaan harjoitukseen, jossa seurataan kilpailunomaisen harjoittelun määrää, ja suunnitellaan tarvittaessa lisää keinoja harjoitella enemmän ja mahdollisimman kilpailunomaisesti.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: