Kilpailemisen valmiudet

Harjoite 5: Kilpailunomainen harjoittelu

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kilpailunomainen harjoittelu

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite antaa urheilijalle ja valmentajalle mahdollisuuden seurata tarkasti kilpailunomaisen harjoittelun määrää, sisältöä ja laatua halutun aikaa ennen kilpailutapahtumaa.
 • Harjoitteen avulla voi lisäksi halutessaan laatia suunnitelman kilpailunomaisen harjoittelun toteuttamiseksi ennen jotain tulevaa kilpailua. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitteen A-osa, jossa seurataan kilpailunomaisen harjoittelun määrää ja laatua, kestää halutun ajanjakson ennen kilpailutapahtumaa, esimerkiksi kuukauden. Päiväkirjan täyttäminen lajiharjoitusten jälkeen kestää muutaman minuutin.
 • Harjoitteen B-osa, jossa suunnitellaan tulevaa kilpailunomaista harjoittelua, vie aikaa 30-60 minuuttia.
 • Toistoja voidaan tehdä niin monen kilpailun osalta kuin halutaan ja on tarpeen, jotta päästään selville siitä, minkälainen kilpailunomainen harjoittelu sopii urheilijalle parhaiten ja kuinka paljon sitä tulee tehdä. 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitteen A-osa suoritetaan lajiharjoitusten yhteydessä ja B-osa esimerkiksi lajiharjoituksen jälkeen, kun A-osan päiväkirjaa on täytetty riittävän kauan ja haluttu määrä kertoja.
 • Edellisen harjoitteen täytetty harjoituslomake: Harjoite 4: Kilpailunomaisen harjoittelun analyysi
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 1. Tutustukaa harjoituslomakkeen avulla harjoitteen tavoitteeseen ja kulkuun.
 2. Sopikaa ajanjakso, jona urheilija täyttää kilpailunomaista harjoittelua koskevaa päiväkirjaa ennen seuraavaa kilpailua.
 3. Kun seuraava kilpailu on ohi, käsitelkää yhdessä urheilijan kanssa kilpailunomaisesta harjoittelusta tässä ja edellisessä harjoitteessa tehdyt huomiot.
 4. Sopikaa joko jatkavanne kilpailunomaisen harjoittelun seuraamista tai suunnitelkaa halutessanne kilpailunomainen harjoittelu etukäteen seuraavaa kilpailua varten.
 5. Pohtikaa luovasti ja vaivaa nähden, millä tavoin saisitte kilpailunomaista harjoittelua kehitettyä niin, että se vastaisi todellista kilpailutilannetta mahdollisimman paljon sekä psyykkisiltä että fyysisiltä vaatimuksiltaan. Tehkää näin erityisesti, jos urheilija kokee tarvitsevansa enemmän kilpailunomaista harjoittelua kehittääkseen kilpailemisen taitojaan.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: