Kilpailemisen valmiudet

Harjoite 6: Kilpailun analyysi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

 

Lasten kilpailemisen harjoitteet

 

Kilpailemisen valmiudet:

Kilpailemisen perustaidot:

 

Kilpailemisen huipputaidot:

Kilpailun analyysi

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite mahdollistaa kilpailutapahtuman järjestelmällisen analyysin jälkikäteen, jolloin saadaan arvokasta tietoa siitä, miten harjoittelua jatketaan.
 • Kilpailujen analysoinnin taito on urheilijalle merkittävä valmius, jonka avulla hän harjaantuu käsittelemään virheitään ja epäonnistumisiaan oppimiskokemuksina. 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Kilpailun analyysiin kuluu aikaa n. 20-40 minuuttia.
 • Harjoitetta tulee toistaa useita kymmeniä kertoja urheilijan uran aikana, mielellään jokaisessa urheilijan käymässä kilpailussa.

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoite tehdään harjoituksen jälkeen ajankohtana, jonka urheilija kokee sopivaksi.
 • Harjoitteen voi tehdä kilpailupaikalla tai kotona tai missä tahansa muualla rauhallisessa tilanteessa ja tilassa.
 • Harjoituslomake ja kynä.

SUORITUSOHJEET

 1. Tutustukaa ensin kilpailun analyysia varten suunniteltuihin kysymyksiin.
 2. Urheilija vastaa mahdollisimman pian kilpailun jälkeen lomakkeen kysymyksiin, jotka koskevat tavoitteiden saavuttamista sekä fyysistä ja psyykkistä suoriutumista.
 3. Urheilijan tulee arvioida vastauksiaan suhteessa normaaliin suorituskykyynsä.
 4. Kun urheilija on vastannut kysymyksiin, vastaukset käydään läpi yhdessä valmentajan kanssa.
 5. Samalla tai erikseen sovittuna aikana keskustellaan siitä, minkälaisiksi urheilija nyt kokee kilpailemisen taitonsa, ja mihin erityisiin osa-alueisiin hän mahdollisesti haluaisi lisäharjoitusta.
 6. Säilyttäkää lomake myöhempää tarkastelua varten.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: