Mielikuvaharjoittelun huipputaidot

Harjoite 1: Kirjoita tai piirrä suorituskokonaisuus osiksi

Kirjoita tai piirrä suorituskokonaisuus osiksi

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Mielikuvaharjoittelun perustaidoissa harjoiteltiin suorittamaan yksittäinen liike tai suorituksen osa mielikuvissa. Tässä harjoituksessa urheilija oppii suorittamaan koko suorituksen mielikuvissa todenkaltaisina mielikuvina.
 • Urheilija pystyy tämän harjoituksen opittuaan korvaamaan tarvittaessa välillä lajiharjoituksen mielikuvaharjoittelulla.
 • Urheilija voi saavuttaa huomattavasti suuremman laadukkaiden suoritustoistojen määrän ja samalla suoritusvarmuuden, kuin ilman mielikuvaharjoittelua.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoituksen tekeminen riippuu harjoiteltavasta suorituskokonaisuudesta, mutta keskimäärin yhden suorituskokonaisuuden kirjoittaminen ja piirtäminen vie aikaa noin 30-60 minuuttia.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran/suorituskokonaisuus, ja se voidaan tehdä kaikkien mahdollisten lajiin liittyvien suorituskokonaisuuksien yhteydessä.
 • Harjoitus voidaan toistaa uudelleen myös saman suorituskokonaisuuden kohdalla, kun halutaan myöhemmin varmistaa, että mielikuva suorituksesta on korjaantunut tai edelleen oikea.
 • On kuitenkin oleellista tietää, että täydellisesti automatisoituneiden, teknisesti ja taktisesti hyviksi arvioitujen taitojen ja suorituksien kohdalla ei yleensä kannata vaatia urheilijaa turhaan pilkkomaan suoritusta liian yksityiskohtaisesti osiin. Tämä voi häiritä suorituksen automaattista ohjausta liiallisen ajattelun seurauksena. Tällaistakin suoritusta voi kuitenkin hyvin harjoitella mielikuvina, toteuttaen sen vain mielikuvissa täsmälleen todentuntuisena, ”selkärangasta”.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus tulee suorittaa tilassa, jossa urheilijat voivat piirtää ja kirjoittaa.
 • Urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeet ja kynät.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Jaa urheilijoille lomakkeet ja käykää läpi harjoituksen tavoite suunnistusesimerkin avulla:  Suunnistusesimerkki
 2. Valmentaja voi myös halutessaan käyttää esimerkkinä jotain oman lajin suorituskokonaisuutta, joka jaetaan yhdessä osiin harjoitusta opeteltaessa.
 3. Pyydä urheilijoita miettimään, minkä suorituskokonaisuuden he haluavat valmistella harjoiteltavaksi mielikuvien avulla.
 4. Urheilijat kirjoittavat ja/tai piirtävät suorituskokonaisuuden lomakkeelle jakaen sen osasuorituksiin ja niissä muistettaviin asioihin. Valmentajan tulee olla läsnä, jotta urheilijat voivat halutessaan kysyä neuvoa.
 5. Kun urheilijat ovat valmiita, palauttavat he lomakkeet valmentajalle tarkistettaviksi.
 6. Tarkista valmentajana urheilijoiden kirjoituksista ja piirroksista tai urheilijana itse:
  • "Onko suorituskokonaisuus jaettu oikein osasuorituksiin?"
  • "Onko osasuorituksista kirjattu ylös tärkeät, ja myös juuri urheilijalle yksilöllisesti olennaiset asiat?"
  • "Kuvaavatko urheilijan piirtämät kuvat hyvin liikkeen oikeaoppista liikemallin vaihetta?"
  • "Havaitsetko mahdollisia virheellisiä ajatuksia, käsityksiä tai mielikuvia suorituskokonaisuuden suorittamisesta tai rakentumisesta?"
  • "Havaitsetko jotain, josta syystä haluat keskustella kyseisen urheilijan kanssa ennen, kuin hän alkaa käyttämään piirroksia ja kirjoituksia suorituskokonaisuuden kuvittelun apuna?"
  • "Kun urheilijan suorituskokonaisuuden suunnitelmassa ei ole mielestäsi korjattavaa, voi edetä seuraavasti:"
  • "Pyydä urheilijaa sulkemaan silmät ja hengittämään muutaman kerran syvään saavuttaen siten rauhoittuneen ja hyvän olotilan."
  • "Pyydä sitten urheilijaa suorittamaan mielikuvissa osasuorituksiin jaettu suorituskokonaisuus. Jos tarpeen, urheilija voi välillä avata silmänsä ja tarkistaa, mitä tärkeitä asioita suunnitelman mukaan on tarkoitus muistaa. Tavoitteena on kuitenkin, että urheilija lopulta muistaa suunnitelman ulkoa, jolloin hän voi mielikuvaharjoitella sen keskeytyksettä alusta loppuun."
  • "Suoritusta voidaan toistaa haluttu määrä"

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: