Mielikuvaharjoittelun huipputaidot

Harjoite 2: Kilpailusuoritus mielikuvina

Kilpailusuoritus mielikuvina

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoituksen avulla urheilija voi toistaa mielikuvissaan onnistunutta kilpailusuoritusta lisäten näin kilpailussa onnistumisen todennäköisyyttä.
 • Harjoitus antaa myös mahdollisuuden pohtia kilpailunkulku läpi varmistaen samalla, että suoritukseen on liitetty kaikki asiat ja ajatukset, jotka tukevat onnistumista.
 • Harjoitus voi tuottaa tärkeää tietoa siitä, miten urheilija ajattelee kilpailusuorituksen kulun toteutuvan. 

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen kuluva aika riippuu suunniteltavasta ja suoritettavasta kilpailusuorituksesta.
 • Keskimäärin aikaa kuluu suorituksen suunnitteluun 10-45 minuuttia ja suorituksen mielikuvaharjoitteluun saman verran kuin kilpailusuoritus todellisuudessa.
 • Jos kilpailusuoritus on kestoltaan pidempi kuin puolesta tunnista tuntiin, kannattaa harjoitus yleensä jakaa osiin, jotta keskittyminen säilyy ja mielikuvat pysyvät laadukkaina.
 • Harjoitusta voidaan toistaa rajattomasti ja kaikkien lajiin liittyvien kilpailusuoritusten yhteydessä.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoitustiloissa tai missä tahansa muualla, missä on riittävän rauhallista.
 • Urheilijat tarvitsevat harjoituslomakkeen ja kynän.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Ohjaa urheilijat harjoittelemaan lomakkeen ohjeen mukaisesti.
 2. Ole mielellään valmentajan roolissa läsnä, jos urheilijoilla on kysyttävää.
 3. Harjoituksen suunnitteluvaiheen voi myös antaa kotitehtäväksi, minkä jälkeen se käydään yhdessä läpi.
 4. Valmentaja voi tarvittaessa ehdottaa lisäyksiä suunnitelmaan, jos hänellä on ehdotuksia siihen, mikä voisi vaikuttaa urheilijan onnistumiseen ja suoritusvarmuuteen. Tärkeää on kuitenkin aina kuulla ensimmäiseksi urheilijan omat ajatukset asiasta.
 5. Kun suunnitteluvaihe on valmis, urheilijat harjoittelevat kilpailusuorituksen mahdollisimman elävien mielikuvien avulla lopettaen suorituksen onnistumisen olotilaan.
 6. Aluksi valmentaja voi halutessaan ja tarvittaessa lukea suorituksen urheilijalle ääneen, kunnes urheilija kykenee itsenäisesti tuottamaan koko suorituksen mielikuvissaan.
 7. Opasta urheilijoita ongelmatilanteissa keskeyttämään harjoitus, kelaamaan suoritus mielikuvissaan siihen asti taaksepäin, jossa ongelmat alkoivat, ja suorittamaan suoritus uudestaan onnistuneena. Jos tämäkään ei auta, keskeyttäkää harjoitus ja suunnitelkaa uudelleen kyseinen suorituksen vaihe lisäten siihen jotain tekijöitä, jotka auttavat onnistumisessa; katso vinkit alla: 

 

VINKKEJÄ, JOS MIELIKUVIEN TUOTTAMISESSA ON ONGELMIA

 1. Tehkää harjoitusta ensin fyysisen lajiharjoituksen yhteydessä, jolloin voi ainakin joitain ydinkohtia tehdä ensin oikeasti ja sen jälkeen heti perään mielikuvissa. Tämä helpottaa mielikuvan luomista selkeästi.
 2. Valmentaja voi lukea urheilijan itsensä kirjoittamat tai yhdessä laaditut tekniset ydinkohdat urheilijalle ääneen samalla, kun urheilija muodostaa niistä mielikuvat. Lukemisen nopeutta voi sitten vähitellen nopeuttaa ja jättää lopulta pois, kun mielikuvien tuottaminen onnistuu ilman ulkoista apua.
 3. Siirtykää harjoittelemaan ensin ulkoisten mielikuvien varassa, eli urheilija näkeee itsensä tekemässä ydinkohdat sen sijaan, että vielä tuntisi suorituksen itsessään.
 4. Urheilija kuvittelee jonkun liikkeen jo osaavan urheilijan suorittamaan liikkeen ydinkohtia, ja sen jälkeen siirtyy mielikuvissa hänen tilalleen tekemään saman asian.
 5. Harjoittelun kohteena oleva suoritus katsotaan videolta itsen tai jonkun muun urheilijan suorittamana ja tehdään mielikuvaharjoitusta tässä yhteydessä.
 6. Tee harjoitusta mahdollisimman lähellä oikeaa lajiympäristöä, vaikkakin ilman fyysistä suoritusta. Esimerkiksi jos harjoittelisi uintisuoritusta, tehdään mielikuvaharjoituksetkin ensin starttipallilla tai vedessä.
 7. Urheilija hidastaa suoritusta mielikuvissa niin paljon, että se lopulta onnistuu.
 8. Urheilija kuvittelee suorituksen mustavalkoisena, tapahtuvan kauempana tai kamerasta katsottuna, sumuisena tai jotenkin muuten muutettuna niin, että se on helpompi tuottaa. Kokeilkaa erilaisia vaihtoehtoja.
 9. Päättäkää harjoitus aina onnistuneeseen mielikuvasuoritukseen. Jos ei muuten, niin kuvittelemalla jokin niin helppo, yksittäinen liikkeen osa, että se varmasti onnistuu.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: