Mielikuvaharjoittelun huipputaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

 

 

Mielikuvaharjoittelun huipputaitojen tavoitteita:

  • Kokonaisen lajisuorituksen suorittaminen mielikuvissa todenkaltaisesti
  • Mielikuvaharjoittelun hyödyntäminen erityisesti myös kilpailusuoritusten harjoittamisen apuna
  • Taito käsitellä tarvittaessa mieltä painava epäonnistuminen mielikuvien avulla
  • Rutiininomaisuus ja itsenäisyys mielikuvaharjoittelun käyttämisessä osana lajiharjoittelua

 

Huipputaitojen harjoitteet:

Harjoite 1: Kirjoita tai piirrä suorituskokonaisuus osiksi

Tavoitteena on laadukkaiden kokonaissuoritusten toistojen ja samalla urheilijan suoritusvarmuuden lisääminen. Urheilijat kirjaavat jonkin lajin kokonaissuorituksen ohjeiden mukaan ja itselle hyvällä tavalla lomakkeelle mielikuvaharjoittelua varten. Lopuksi urheilija harjoittelee suoritusta mielikuvissa saavuttaen näin laadukkaita, hyviä toistoja lajisuorituksestaan.

Harjoite 2: Kilpailusuoritus mielikuvina

Harjoitteen tavoitteena on , että urheilija harjoittelee etukäteen mielikuvaharjoittelun avulla onnistuneita kilpailusuorituksia lisäten näin kilpailuissa onnistumisen todennäköisyyttä. Lisäksi harjoitteen avulla voidaan varmistaa, minkälaisia mielikuvia urheilija omaa kilpailua kohtaan, ja onko kaikki tarvittava tehty kilpailusuoritusta ajatellen. Harjoitteessa urheilija suunnittelee/tarkistaa ensin kilpailunkulun ja harjoittelee sitä sitten osissa tai kokonaisuutena mielikuvissa.

Harjoite 3: Mielikuvatreeni lajitreenin tilalla

Tavoitteena on harjoittelun laadun lisääminen ja lisäksi taitojen ylläpitäminen tilanteissa, joissa urheilija on jostain syystä estynyt suorittamaan lajiharjoittelua normaalilla tavalla. Harjoitteessa urheilija ja valmentaja suunnittelevat lajiharjoituksen, jonka urheilija suorittaa sitten mielikuvissaan.

Harjoite 4: Virheen analysointi ja korjaaminen

Harjoitteen avulla urheilija ja valmentaja voivat tehostaa suorituksen virheellisen kohdan korjaantumista ja vähentää virheen uudelleenesiintymisen todennäköisyyttä. Harjoitteessa urheilija ja valmentaja analysoivat ensin virheen ja laativat kirjallisesti suorituksen kuvauksen ilman virhettä. Lopuksi urheilija toistaa suorituksen oikein suoritettuna mielikuvissaan yhä uudelleen, kunnes virhe on korjautunut.

Harjoite 5-6: Mielikuvaharjoittelu erityistilanteissa

Harjoite antaa vinkkejä mielikuvaharjoittelun hyödyntämiseen tilanteissa, joissa urheilija on jostain syystä estynyt harjoittelemaan tai suorittamaan normaalilla tavalla. Harjoite sisältää seuraavat erityistilanteet ja mielikuvaharjoittelun niissä: loukkaantuminen, epäonnistuminen, pelkotilanne ja hankalat olosuhteet.