Mielikuvaharjoittelun huipputaidot

Tietoisku Mielikuvaharjoittelun huipputaidoista

Tietoisku mielikuvaharjoittelun huipputaidoista

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua liittyen mielikuvaharjoitteluun urheilusuorituksissa huipputaitojen tasolla.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta mielikuvaharjoittelun huipputaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Näitä tähtimerkillä varustettuja tietoiskuja voi käyttää esimerkiksi keskustelujen herättelijöinä tai vauhdittajina sekä perusteltaessa urheilijoille mielikuvaharjoittelun merkityksellisyyttä.

TIETOISKU 1

Harjoitusten aluksi urheilija opettelee jakamaan suorituskokonaisuuden osiksi. Tämä auttaa muodostamaan ja pohtimaan suorituskokonaisuudesta johdonmukaisen ja harkitun kokonaisuuden, jossa urheilija onnistuu tietoisesti. On kuitenkin huomattava, että jo pitkälle automatisoituneet, hyvin toimivat suoritukset tulee suorittaa luottaen kehon viisauteen niin mielikuvissa kuin todellisuudessakin. Urheilijan ja valmentajan tulee huipputason harjoituksissa itse, yksilöllisen tilanteen huomioiden päättää, mitä suorituksia kunkin mielikuvaharjoitteen kohteeksi valitaan.

TIETOISKU 2 

Suoritettaessa kokonaisia harjoituksia mielikuvina, tulee näissä harjoituksissa aivan kuten fyysisesti suoritettavissakin varmistaa, että keskittyminen on hyvää ja mielikuvat sitä kautta laadukkaita. Tämä vaatii suunnittelemista siltä osin, että mielikuvaharjoituskin sisältää taukoja ja mahdollisuuksia palauttaa keskittyminen ja vireystila tarvittaessa.

TIETOISKU 3 

Sen lisäksi, että mielikuvaharjoittelussa suoritus pyritään toistamaan täydellisesti lajisuoritusta teknisesti vastaavalla tavalla, tulee huipputasolla kiinnittää huomiota myös siihen, että suorituksia toistetaan henkisesti tavoitesuoritusta vastaavilla tunne- ja olotiloilla.

TIETOISKU 4 

Mielikuvaharjoittelu on erityisen tehokasta monissa erityistilanteissa, joissa fyysinen tai muuten tavallinen harjoittelu on jostain syystä vaikeutunut tai estynyt. Usein näissä tilanteissa mielikuvaharjoittelu on myös urheilijan motivaatiota tehokkaasti ylläpitävä menetelmä. 

TIETOISKU 5 

Myös mielikuvaharjoittelu kuormittaa kehoa ja erityisesti mieltä. Joten sitä ei saa tehdä liikaa tai ollenkaan, jos urheilija on täydellisessä harjoittelukiellossa.