Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu:

 

Mielikuvaharjoittelun valmiudet:

Mielikuvaharjoittelun perustaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun huipputaidot:

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

 

Teemoista on  tarjolla harjoiteyhteenveto, jossa on lyhyesti kuvattu jokaisen harjoitteen tavoite sekä suoritustapa. Tämän yhteenvedon avulla valmentaja voi etsiä yksilölliseen tilanteeseen sopivia harjoitteita. Yhteenvedon avulla saa myös nopean yleiskuvan siitä, minkälaisia asioita harjoitteiden avulla harjoitellaan ja saavutetaan.

Harjoitteita voi myös lähteä toteuttamaan edeten helpoimmista kohti vaikeampia. Tällöin harjoitteista muodostuu esimerkiksi lasten mielikuvaharjoittelun ja tunteiden käsittelyn kehittymistä tukeva prosessi, jonka voi yhdistää luontevasti muuhun harjoitteluun.