Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Kuvitellaan tilanteita

Teeman harjoitteet tasoittain:

 

 

Lasten mielikuvaharjoittelu ja tunnetaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun valmiudet:

Mielikuvaharjoittelun perustaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun huipputaidot:

Kuvitellaan tilanteita

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoite opettaa lapsia tuottamaan tilanteista mahdollisimman hyvin aitoja tilanteita vastaavia mielikuvia.
 • Harjoite auttaa lapsia valmistautumaan etukäteen edessä oleviin tilanteisiin, mikä on tärkeä valmius mahdollisiin kilpailutilanteisiin valmistautumisen ja esimerkiksi paineiden hallinnan taitoihin myöhemmin urheilu-uralla ja elämässä.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukset toteutetaan lajisuoritusten yhteydessä.
 • Harjoite vaatii muutaman minuutin lisäajan ennen esimerkiksi paikasta toiseen tai suorituksesta seuraavaan siirtymistä.
 • Toistoja voidaan tehdä yhä uudelleen, ja kuviteltavia asioita voidaan vaikeuttaa lasten taito- ja tietotaso huomioiden.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitukset suoritetaan lajiharjoitusten yhteydessä.
 • Ei välineitä

 

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoitteessa lapset kuvittelevat ensin jälkikäteen tilanteen, joka juuri äsken tapahtui. Tämä auttaa heitä muodostamaan mahdollisimman aidon kaltaisen mielikuvan. Ensin mielikuvittelu tulee kohdistaa muihin asioihin kuin varsinaisiin liike- tai muihin lajisuorituksiin. Näin siksi, että lapset eivät välttämättä ole vielä riittävän taitavia muodostamaan teknisesti oikeita mielikuvia. Esimerkiksi kun lapset ovat istuneet alas kuuntelemaan ohjeita, valmentaja pyytää heitä sulkemaan silmät ja kuvittelemaan istuvansa uudelleen alas juuri niin kuin äskenkin tekivät. Tämä voidaan toistaa monta kertaa lajiharjoituksen aikana.
 2. Hieman vaikeammassa harjoitteessa lapset kuvittelevat etukäteen tilanteen, joka heti kuvittelun jälkeen tapahtuu oikeasti. Lapset pyydetään sopivana hetkenä, kuten ennen seuraavaan paikkaan siirtymistä, istumaan hetkeksi alas tai pysähtymään muuten paikoilleen. Sitten heitä pyydetään kuvittelemaan, miten he kohta siirtyvät paikasta toiseen. Lapsia kannustetaan muodostamaan mahdollisimman tarkka mielikuva siitä, miten tilanne tapahtuu. Mitä tuntuu jaloissa, mitä kautta kuljetaan, mitä ääniä kuuluu jne. Tällaiset kysymykset myös auttavat lasta muodostamaan niin kutsutun sisäisen mielikuvan, eli mielikuvan, jossa he itse suorittavat asiaa sen sijaan että he näkisivät itsensä suorittamassa kuin elokuvassa. Kun lapset ovat valmiita kuvittelussa, siirtyvät he oikeasti täsmälleen mielikuvansa kaltaisesti  seuraavaan suorituspaikkaan. Muita mahdollisia tilanteita harjoitteen suorittamiseen voisivat olla esimerkiksi juomatauolla käyminen, kohta tapahtuva ohjeiden kuunteleminen jne.
 3. Vähitellen voidaan siirtyä kuvittelemaan tilanteita, jotka eivät tapahdukaan heti, vaan vasta jonkin ajan kuluttua. Valmentajan tulee kannustaa lapsia muodostamaan myönteisiä ja mukavia mielikuvia, joissa asiat tapahtuvat juuri niin kuin he haluavat. Lapset voivat opetella esimerkiksi kuvittelemaan, kuinka he tulevat harjoituksen jälkeen kotiin hyväntuulisina.
 4. Kun lapset ovat taitavia kuvittelemaan itsensä tekemään edellä mainitun kaltaisia asioita, voidaan siirtyä kuvittelemaan mahdollisimman yksinkertaisia liikkeitä etukäteen. Tässä valmentajan on kuitenkin tärkeää varmistaa, että lapset todella muodostavat teknisesti oikeita mielikuvia.

Liikkeiden mielikuvaharjoitteluun siirtymisen apuna suosittelemme käyttämään apuna TrainingFocuksen mielikuvaharjoittelun valmiustason harjoitteita.