Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu

Minkälaisia tunteita ja tuntemuksia tänään tuntuu?

Minkälaisia tunteita ja tuntemuksia tänään tuntuu?

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitteen avulla lapset oppivat tunteiden tuntemisen ja nimeämisen taitoja.
 • Tunteiden tunteminen ja nimeäminen ovat merkittäviä perusvalmiuksia myöhemmin, kun lapsi opettelee tunteiden säätelyn ja hallinnan taitoja.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoite voidaan toteuttaa lajiharjoittelun lomassa.
 • Harjoitetta tulee toistaa kymmeniä kertoja, jotta lapsi hyötyy siitä suurimmalla mahdollisella tavalla.
 • Harjoitteesta tulee parhaimmillaan lapselle pysyvä taito tunnistaa kokemiaan tunteita.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoituksen yhteydessä.
 • Ei välineitä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Harjoitteen tavoitteena on kannustaa lapsia kiinnittämään huomiota omiin olotiloihin ja tunteisiin ja tunnistamaan vähitellen, mitä tunnetta erilaiset olotilat ja kokemukset edustavat.
 2. Valmentaja pysäyttää harjoituksen esimerkiksi kolmesta viiteen kertaa lajiharjoituksen aikana. Kun lapset ovat pysähtyneet, valmentaja pyytää heitä tunnustelemaan, miltä oma olo tuntuu, kuinka kivaa tai ikävää juuri nyt on ja mitä muuta mielessä liikkuu. lapsia pyydetään sen jälkeen nimeämään tunteita, joita he juuri kokevat. Valmentaja auttaa lapsia vähitellen monipuolistamaan tunteiden nimeämistä auttamalla heitä pohtimaan, minkälaisia erilaisia tunteita tilanteisiin voi liittyä ja miltä ne vopivat ihmisistä tuntua.
 3. Kun lapset oppivat harjoitteen toteuttamisen, voi valmentaja siirtyä kysymään myös yksilöllisesti lapsilta tunnetiloja tilanteissa, joissa valmentaja huomaa lapsen kokevan jotain tavallista vopimakkaampaa myönteistä tai kielteistä tunnetta.
 4. On tärkeää, että sekä kielteiset että myönteiset tunteet sallitaan. Kumpienkin tunteminen ja nimeäminen on tärkeää. On tietysti kiva ja tavoitteena, että myönteisiä tunteita on enemmän, mutta yhtä tärkeää on tietää, jos lapsi kokee kielteisiä tunteita. On hienoa, jos lapsi saa ja uskaltaa ilmaista myös huonommalta tuntuvia tunteita.