Mielikuvaharjoittelun perustaidot

Harjoite 1: Kysymyksiä mielikuvaharjoittelusta perustaitojen tasolla

Kysymyksiä mielikuvaharjoittelusta perustaitojen tasolla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT 

 • Kysymykset antavat tietoa urheilijoiden ja valmentajien erilaisista mahdollisuuksista käyttää mielikuvaharjoittelua fyysisen harjoittelun, ennen kaikkea liikeiden oppimisen ja harjoittelun tukena.
 • Kysymykset antavat myös mahdollisuuden pohtia harjoittelun aloittamista ja soveltamista urheilijan omassa tilanteessa.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Esitettäessä kaikki kysymykset: n. 15-30 min
 • Keskustelu kotitehtävänä vastattujen kysymysten pohjalta: 5-30 min ajankäytön ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Kysymykset esitetään kerran jokaiselle urheilijalle.
 • Kysymykset voidaan haluttaessa toistaa uudelleen esimerkiksi vuosittain, jos katsotaan, että asiat ovat saattaneet muuttua.
 • Kysymyksiä voi myös halutessaan käyttää keskustelun pohjana urheilijoiden henkilökohtaisissa keskusteluissa.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Urheilijoille harjoituslomakkeet.
 • Lisäksi kynät, jos urheilijat täyttävät lomakkeet harjoituksissa kirjallisesti.

 

SUORITUSOHJEET

 • Vastatkaa ja käykää läpi oheisessa lomakkeessa olevat kysymykset huolellisesti. Kysymyksiin voidaan hyvin vastata myös useampaan kertaan jaettuina.
 • Voit myös antaa kysymyslomakkeet urheilijoille kotiin täydennettäviksi kotitehtävänä, jolloin vastauksia tulee käsitellä tehtävän tekemisen jälkeen niistä keskustellen.
 • Urheilijoiden esittäessä vastauksia kysymyksiin, jutelkaa asiasta ja päättäkää tilanne  yhteenvedettyyn päätökseen jatkotoimista.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: