Mielikuvaharjoittelun perustaidot

Harjoite 3: Tuota oikea mielikuva

Tuota oikea mielikuva

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus opettaa urheilijalle mielikuvaharjoittelun perustekniikan.
 • Harjoituksen avulla urheilija oppii tuottamaan oikean ja onnistuneen mielikuvan edellisessä harjoituksessa ydinkohtiin jaetusta liikkeestä/suorituksesta.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukseen kuluva aika riippuu suoritettavasta liikkeestä ja ydinkohtien määrästä, mutta keskimäärin siihen kuluu noin 3 minuuttia/yksi liike. Eli jos liike kuvitellaan viisi kertaa (maksimimäärä), harjoitus kestää 15 minuuttia.
 • Harjoitusta tulee toistaa niin kauan, että mielikuvien tuottaminen liikkeen ydinkohdista onnistuu helposti ja laadukkaasti, jolloin siirrytään seuraavaan harjoitukseen (Harjoite 4: Rakenna kokonaisuus osista).
 • Harjoitusta ei tule toistaa enää jo opetellun liikkeen yhteydessä sen jälkeen, kun on siirrytty Harjoitteeseen 4, ellei liikkeen kanssa ilmene erityisiä ongelmia. Näin siksi, että liikettä tehdään opettelun jälkeen mielikuvissa mieluiten luonnollisella nopeudella, ei hidastettuna.
 • Harjoitus voidaan tarvittaessa tehdä kaikkien lajiin liittyvien liikkeiden yhteydessä.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoitustiloissa.
 • Urheilijat tarvitsevat lomakkeet, jotka he ovat täyttäneet edellisessä harjoituksessa
  (Harjoite 2: Kirjoita ja piirrä liike osiksi)
 • Suosittelemme vahvasti, että edellinen harjoitus (Harjoite 2: Kirjoita ja piirrä liike osiksi) tehdään ennen tätä harjoitusta. Jos sitä ei ole tehty, tarvitaan tätä harjoitusta varten opeteltavasta liikkeestä paperille kirjoitettu ydinkohtien luettelo. (Peräkkäin kirjoitetut, liikkeen onnistumisen kannalta tärkeimmät vaiheet ja niiden tekniset ydinasiat.)
 • On tärkeää tietää, että jo automatisoituneiden liiketaitojen kohdalla ei yleensä kannata ohjata urheilijaa turhaan pilkkomaan suoritustaan osiin, koska tämä voi johtaa liialliseen ajatteluun taidon kohdalla, joka jo sujuu ”selkärangasta ohjattuna!”

 

SUORITUSOHJEET

 1. Ohjaa urheilijat harjoittelemaan seuraavalla tavalla. Voit aluksi myös antaa kaikille urheilijoille ohjeen yhtä aikaa. Tällöin älä välitä siitä, että suoritukset ovat pysähteleviä ja ohjeet eri yksilöille ehkä vääräaikaisia. Kun urheilijat ymmärtävät, miten harjoitus suoritetaan, anna heidän tehdä se omaan tahtiin.
  1. Katso paperista ensimmäinen ydinkohtasi ja muodosta elävä mielikuva kyseessä olevasta suorituksen vaiheesta.
  2. Pidä mielikuva yllä noin kymmenen sekuntia.
  3. Avaa silmät ja katso paperista, mikä on seuraava ydinkohtasi.
  4. Sulje sitten silmät ja siirry mielikuvissasi äsken paperista katsomaasi ydinkohtaan niin, että tunnet liikkuvasti liikettä eteenpäin kuin hidastetussa filmissä kunnes saavutat ydinkohdan.
  5. Luo jälleen elävä mielikuva tästä ydinkohdasta ja pidä se yllä noin kymmenen sekuntia. Avaa silmät ja katso seuraava ydinkohta. Liiku siihen hidastetusti ja muodosta mielikuva.
  6. Käy näin läpi koko suoritus, joka siis tässä vaiheessa on vielä pysähtelevä ja hidastettu, yksi ydinkohta kerrallaan suoritettava kokonaisuus.
  7. Kun olet valmis, avaa silmät.
 2. Toistakaa tätä harjoitusta niin monta kertaa että urheilijat oppivat oman ydinkohtalistan ja siinä mainittavat tärkeät kohdat ulkoa. Tällöin he pystyvät suorittamaan harjoituksen ilman silmien avaamista ja paperiin katsomista ydinkohtien kuvittelun välillä. Tämä vaatii yleensä 10-20 toistoa. Älkää tehkö enempää kuin viisi toistoa/harjoituskerta.
 3. Varmista usein, pystyvätkö urheilijat muodostamaan selkeitä ja kirkkaita, oikeita ja onnistuneita mielikuvia liikkeen ydinkohdista. Mikäli vaikeuksia ilmenee, katso ohjeita kohdasta vinkkejä.
 4. Kannusta urheilijoita harjoittelemaan usean kerran samaa liikettä, vaikka harjoitus tuntuisi aluksi hankalalta, sillä mielikuvaharjoittelu ei onnistu noin vain, vaan sitä tulee harjoitella kuten muitakin urheilusuorituksia.

 

VINKKEJÄ, JOS MIELIKUVIEN TUOTTAMISESSA ON ONGELMIA

 1. Tehkää harjoitusta ensin fyysisen lajiharjoituksen yhteydessä, jolloin voi ainakin joitain ydinkohtia tehdä ensin oikeasti ja sen jälkeen heti perään mielikuvissa. Tämä helpottaa mielikuvan luomista selkeästi.
 2. Valmentaja voi lukea urheilijan itsensä kirjoittamat tai yhdessä laaditut tekniset ydinkohdat urheilijalle ääneen samalla, kun urheilija muodostaa niistä mielikuvat. Lukemisen nopeutta voi sitten vähitellen nopeuttaa ja jättää lopulta pois, kun mielikuvien tuottaminen onnistuu ilman ulkoista apua.
 3. Siirtykää harjoittelemaan ensin ulkoisten mielikuvien varassa, eli urheilija näkee itsensä tekemässä ydinkohdat sen sijaan, että vielä tuntisi suorituksen itsessään.
 4. Urheilija kuvittelee jonkun liikkeen jo osaavan urheilijan suorittamaan liikkeen ydinkohtia, ja sen jälkeen siirtyy mielikuvissa hänen tilalleen tekemään saman asian.
 5. Harjoittelun kohteena oleva suoritus katsotaan videolta itsen tai jonkun muun urheilijan suorittamana ja tehdään mielikuvaharjoitusta tässä yhteydessä.
 6. Tee harjoitusta mahdollisimman lähellä oikeaa lajiympäristöä, vaikkakin ilman fyysistä suoritusta. Esimerkiksi jos harjoittelisi uinnin starttihyppyä, tehdään mielikuvaharjoituksetkin ensin starttipallilla.
 7. Urheilija hidastaa suoritusta mielikuvissa niin paljon, että se lopulta onnistuu.
 8. Urheilija kuvittelee suorituksen mustavalkoisena, tapahtuvan kauempana tai kamerasta katsottuna, sumuisena tai jotenkin muuten muutettuna niin, että se on helpompi tuottaa. Kokeilkaa erilaisia vaihtoehtoja.
 9. Aina jos suoritus epäonnistuu, kelataan se mielessä taaksepäin ja heitetään taivaan tuuliin.
 10. Päättäkää harjoitus aina onnistuneeseen mielikuvasuoritukseen. Jos ei muuten, niin kuvittelemalla jokin niin helppo, yksittäinen liikkeen osa, että se varmasti onnistuu.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: