Mielikuvaharjoittelun perustaidot

Harjoite 4: Rakenna kokonaisuus osista

Rakenna kokonaisuus osista

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus vie päätökseen mielikuvaharjoittelun perustekniikan oppimisen prosessin, joka koostuu Harjoitteista 2, 3 ja 4.
 • Tämän harjoituksen avulla urheilija oppii muodostamaan liikkeestä mielikuvan, joka vastaa sekä nopeudeltaan että kaikilta muilta ominaisuuksiltaan todellista fyysistä suoritusta.
 • Harjoituksen oppiessaan urheilija voi käyttää sitä lisäämään liikkeen suorituksen toistomääriä lajiharjoituksen sisällä ja haluttaessa myös lajiharjoituksen ulkopuolella.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Suosittelemme, että ennen tähän harjoitukseen siirtymistä urheilija on suorittanut Harjoitteet 2 ja 3. Näin etenkin, jos mielikuvaharjoittelu ei ole urheilijalle ennestään kovin tuttua.
 • Harjoitukseen kuluva aika riippuu suoritettavasta liikkeestä, mutta keskimäärin siihen kuluu noin 3 minuuttia/yksi liike.
 • Harjoitusta tulee toistaa niin kauan, että mielikuvan tuottaminen liikkeestä onnistuu helposti ja laadukkaasti, sekä normaalilla liikenopeudella.
 • Tämän jälkeen harjoitusta voidaan käyttää ilman aika- ja toistorajoituksia haluttaessa saada aikaan paljon toistoja kyseisessä liikkeessä.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitukset toteutetaan lajiharjoittelun yhteydessä lajiharjoitustiloissa.
 • Ei välineitä, paitsi tarvittaessa urheilijoiden Harjoitteessa 2 täyttämät lomakkeet, joissa harjoiteltava liike on jaettu ydinkohtiin.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Ohjaa urheilijat harjoittelemaan seuraavalla tavalla. Voit aluksi myös antaa kaikille urheilijoille ohjeen yhtä aikaa, jolloin älä välitä siitä, että suoritukset ovat pysähteleviä ja ohjeet eri yksilöille ehkä vääräaikaisia. Kun urheilijat ymmärtävät, miten harjoitus suoritetaan, anna heidän tehdä se omaan tahtiin.
  1. Palauta mieleesi ydinkohdat liikkeestä, jonka jaoit osiin aiemmin Harjoitteessa 2. Käytä paperia apuna, jos tarvitset, mutta suorittaaksesi tämän harjoituksen onnistuneesti, sinun tulisi jo muistaa ydinkohdat ulkoa.
  2. Sulje silmät ja aloita suorittamalla koko liike mielikuvissa yhden kerran kuten Harjoitteessa 3, eli hidastetusti ydinkohdasta seuraavaan jääden aina hetkeksi ydinkohdan mielikuvaan.
  3. Jatka sitten suorittamalla liike mielikuvissa ydinkohdasta toiseen jääden jälleen hetkeksi jokaiseen ydinkohdan mielikuvaan, mutta kuitenkin niin, että koko suoritus tapahtuu nopeammin kuin edellisellä kerralla.
  4. Kolmannella kerralla tee liike samalla nopeudella kuin äsken, mutta ilman, että pysähdyt ydinkohtiin. Suoritus ei siis enää pysähtele, mutta on vielä hieman hitaampi kuin todellisuudessa.
  5. Neljännellä kerralla tee suoritus melikuvissa todellisuutta vastaavalla nopeudella.
  6. Tee liike vielä kerran mielikuvissa todellisuutta vastaavalla nopeudella. Avaa silmät harjoituksen päättymisen merkiksi.
  7. Jos kohtaat ongelmia mielikuvan muodostamisessa, palaa Harjoitteisiin 2 ja 3 ja etenkin Harjoitteen 3 lopussa esitettyihin vinkkeihin.
 2. Toistakaa tätä harjoitusta niin monta kertaa että urheilijat raportoivat kykenevänsä suorittamaan liikkeen mielikuvissa lähes poikkeuksetta todellisuutta vastaavalla nopeudella ja onnistuneesti. Tämä vaatii yleensä 10-30 toistoa, mutta voi viedä pidempäänkin. Tämän jälkeen voit antaa urheilijoiden suorittaa liikettä mielikuvissa myös harjoitusten ulkopuolella.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: