Mielikuvaharjoittelun perustaidot

Harjoite 6: Vinkkejä mielikuvien käyttöön käytännössä

Vinkkejä mielikuvien käyttöön käytännössä

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

  • Mielikuvaharjoittelulla voidaan näiden harjoitusten avulla lisätä lajiharjoittelun tehoa.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

  • Harjoituksen kesto riippuu mielikuvissa harjoitettavasta suorituksesta tai liikkeestä, eli kesto on sama kuin olisi kyseisen suorituksen tai sen osan tekeminen todellisuudessa.
  • Harjoitusta voi oikein suoritettuna toistaa rajattomasti.

 

TILA JA VÄLINEET

  • Harjoitukset suoritetaan lajiharjoituksen yhteydessä lajiharjoitustiloissa.
  • Vinkki 2:n suorittamiseksi tarvitaan sekuntikello.

 

SUORITUSOHJEET:

VINKKI 1

  • Pyydä urheilijoita suorittamaan jokaisen lajisuorituksen jälkeen sama suoritus uudelleen  kaksi kertaa mielikuvina. Tarkkailkaa, vaikuttavatko laadukkaat mielikuvatoistot fyysisiin suorituksiin.
  • Kun muutama kierros on suoritettu, vaihtakaa harjoituksen kulkua niin, että urheilija suorittaa vain yhden mielikuvasuorituksen fyysisten suoritusten välillä. Tarkkailkaa edelleen, miten fyysiset suoritukset sujuvat. Huomioikaa, että mielikuvasuoritusten tulee olla mahdollisimman lähellä tai täydellisesti tavoitteena olevaa suoritusta vastaavia!
  • Lopuksi vaihtakaa harjoituksen kulkua vielä kerran niin, että urheilija tekee ainoastaan joka toisen fyysisen suorituksen jälkeen yhden mielikuvatoiston. Tarkkailkaa, etttä fyysinen suoritus ei heikkene, vaikka hyviä mielikuvatoistoja niiden välillä vähennetään.
VINKKI 2
  • Valitkaa jokin suoritus, jota harjoitellaan mielikuvissa. Pyydä urheilijaa ensin suorittamaan suoritus oikeasti, ja mittaa sekuntikellolla, kuinka paljon aikaa suoritukseen kuluu.
  • Pyydä urheilijaa sitten suorittamaan suoritus mielikuvissa ja mittaa kellolla, kuluuko siihen yhtä paljon aikaa kuin mitä siihen todellisuudessa kului. Pyydä urheilijaa joko mittaamaan itse kellolla aika tai kertomaan, milloin suoritus alkaa ja päättyy. Tämä kertoo siitä, kuinka hyvin urheilijan mielikuva vastaa fyysisen suorituksen kulkua nopeudeltaan.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: