Mielikuvaharjoittelun perustaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

 

Mielikuvaharjoittelun perustaitojen tavoitteita:

  • Mielikuvaharjoittelun perustekniikka liittyen lajin osa- ja kokonaissuorituksiin
  • Mielikuvaharjoittelun yhdistäminen tavanomaiseksi osaksi lajiharjoitusta
  • Suunnittelu ja pohdinta, millä kaikilla tavoilla urheilija ja valmentaja voivat hyötyä mielikuvaharjoittelusta

 

Perustaitojen harjoitteet:

Harjoite 1: Kysymyksiä mielikuvaharjoittelusta perustaitojen tasolla

Harjoitteen avulla urheilijat ja valmentajat saavat tietoa erilaisista asioista, joihin mielikuvaharjoittelulla voidaan erityisesti vaikuttaa. Harjoitteessa tutustutaan mielikuvaharjoittelun käyttömahdollisuuksiin, ja mietitään, millä tavoin juuri omassa tilanteessa mielikuvaharjoittelua voitaisiin tehokkaimmin käyttää.

Harjoite 2: Kirjoita ja piirrä liike osiksi

Harjoitteen tavoitteena on, että urheilija muodostaa lajissaan opeteltavana olevasta liikkeestä mahdollisimman teknisesti oikeaoppisen mielikuvan. Tähän päästään harjoitteen avulla niin, että urheilija kuvaa opeteltavana olevan liikkeen ydinkohdat sekä kirjallisesti että kuvien avulla, minkä jälkeen valmentaja tai muu lajiasiantuntija tarkistaa kuvauksen. Harjoite tuottaa joskus myös korvaamatonta tietoa jostain kokonaissuorituksen osasta, joka on ollut urheilijalle vaikea, ja josta löytyykin harjoitteen avulla väärin rakentunut mielikuva.

 Harjoite 3: Tuota oikea mielikuva

Harjoitteen tavoitteena on opetella muodostamaan eläviä ja teknisesti oikeita mielikuvia lajiin liittyvistä liikkeistä ja suorituksista. Harjoitteessa urheilija opettelee muodostamaan ensin ydinkohdittain etenevän mielikuvan edellisessä harjoitteessa ydinkohtiin jakamastaan liikkeestä. Heti kun tämä onnistuu, urheilija siirtyy harjoittelemaan suorituksia normaalinopeudella seuraavan harjoitteen avulla.

Harjoite 4: Rakenna kokonaisuus osista

Harjoitteessa urheilija opettelee tuottamaan aiemmissa kahdessa harjoitteessa ydinkohtiin jakamastaan liikkeestä todellista lajisuoritusta kaikin tavoin vastaavan mielikuvan. Urheilija nopeuttaa tarvittaessa vähitellen mielikuvasuoritusta, kunnes se vastaa täydellisesti oikeaa fyysistä suoritusta.

Harjoite 5: Kuvan käyttö mielikuvaharjoituksessa

Tavoitteena on tehostaa lajiharjoittelun ja mielikuvaharjoittelun käyttöä käyttämällä lisäapuna laadukkaita videokuva- tai mallisuorituksia. Urheilija katsoo paljon mallitoistoja, minkä jälkeen hän suorittaa mahdollisimman täydellisiä mielikuvatoistoja suorituksesta. Mallitoistoja ja mielikuvatoistoja vuorotellaan tilanteeseen soveltaen.

Harjoite 6: Vinkkejä mielikuvien käyttöön käytännössä

Harjoitteen tavoitteena on lisätä lajiharjoittelun laatua ja tehoa mielikuvatehtävien avulla. Harjoitteen ensimmäisessä tehtävävinkissä urheilijat suorittavat laadukkaita mielikuvatoistoja todellisten toistojen perään. Toisessa vinkissä urheilijat varmistavat sekuntikellolla, että mielikuvissa suoritettu toisto on kestoltaan sama kuin todellinen suoritus.

Harjoite 7: Mielikuvakeskittyminen

Harjoite auttaa kehittämään lajiharjoituksessa opetellun suorituksen tekniikkaa tai muita siihen liittyviä taitoja. Harjoite kehittää myös keskittymiskykyä sekä taitavuutta hyötyä valmentajan ohjeista. Urheilijat pysähtyvät lajiharjoituksissa valmentajan pyynnöstä paikoilleen, miettivät, minkä ohjeen he pyrkivät suorituksessaan toteuttamaan, ja tekevät sitten mielessään täydellisen suorituksen.