Mielikuvaharjoittelun perustaidot

Tietoisku mielikuvaharjoittelun perustaidoista

Teeman harjoitteet tasoittain:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu:

 

Mielikuvaharjoittelun valmiudet:

Mielikuvaharjoittelun perustaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun huipputaidot:

Tietoisku mielikuvaharjoittelun perustaidoista

 

Alla on esitetty viisi perustaitojen tasolla tärkeää asiaa liittyen mielikuvaharjoitteluun urheilusuorituksissa.

Nämä viis tärkeää perusasiaa on olennaista tietää, jotta mielikuvaharjoittelun perustaitojen harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Näitä tähtimerkillä varustettuja tietoiskuja voi käyttää esimerkiksi keskustelujen herättelijöinä tai vauhdittajina sekä perusteltaessa urheilijoille harjoitusten merkityksellisyyttä.

TIETOISKU 1 

Mielikuvat muodostavat kaiken motorisen oppimisen perustan: Käytännössä urheilija muodostaa kaikista saamistaan valmentajan neuvoista aina ensin mielikuvan, jota hän lähtee toteuttamaan.Sillä, minkälainen mielikuva urheilijalle kulloinkin muodostuu, on olennainen merkitys sen kannalta, miten suoritus onnistuu ja kehittyy.

TIETOISKU 2

Täydellisen suorituksen mielikuvan luomista helpottaa suorituksen jakaminen osiin ja näiden osien mielikuvittelu ensin irrallaan toisistaan. Mielikuva voi myös olla aluksi helpompaa tuottaa hidastettuna, kauempana tai muulla tavoin muutettuna. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin kaikilta ominaisuuksiltaan täysin hyvää fyysistä suoritusta vastaava mielikuva.

TIETOISKU 3

Monet tutkimukset ovat osoittaneet mielikuvaharjoittelun hyödyt sekä fyysisten suoritusten parantumisena että henkisten ominaisuuksien vahvistumisena. Yhdistetty mielikuvaharjoittelu ja fyysinen tekeminen on useimmissa tutkimuksissa osoittautunut kaikkein hyödyllisimmäksi.

TIETOISKU 4 

Etene mielikuvaharjoittelussa vähitellen stressittömästä ja yksinkertaisesta suorituksesta tai suoritustilanteesta kohti vaativampia suorituksia ja tilanteita. Ikärajoitusta ei sinänsä ole, mutta vaativien mielikuvaharjoitusten kohdalla tulee varmistaa, että urheilijan kypsyys ja mielikuvien tuottamisen taito sekä keskittyminen ovat riittävät, jotta hän tuottaa laadukkaita mielikuvia koko harjoituksen ajan.

TIETOISKU 5 

Myös mielikuvaharjoituksissa on tärkeää harjoitella hyvällä tuulella ja innostuneena. Valmentajaan suhtautuminen ja usko mielikuvaharjoittelun tehoon ovat korvaamattomia, jotta urheilijat hyötyvät siitä maksimaalisesti.