Mielikuvaharjoittelun valmiudet

Ryhmäversio: Mielikuvien virittäminen annettujen mielikuvien avulla

Ryhmäversio: Mielikuvien virittäminen annettujen mielikuvien avulla

 

Tavoitteet:

  • Luoda ja varmistaa urheilusuoritusten mielikuvaharjoitteluun hyvät edellytykset.
  • Oppia luomaan monipuolisia ja mahdollisimman eläviä mielikuvia, joissa käytetään useita aisteja.
  • Harjoitus auttaa erottamaan sisäisen ja ulkoisen mielikuvan, ja harjaannuttaa luomaan sisäisiä mielikuvia.

 

Suoritusohjeet:

  1. Aloita keskustelemalla siitä, miksi mielikuvaharjoittelu on tärkeää: Se lisää hyvien suoritusten toistoja, jolloin oppiminen ja edistyminen on nopeampaa!
  2. Muistuttakaa mieleenne, että aluksi on tärkeää harjoitella käyttämään kaikkia aisteja mielikuvien tuottamiseksi ja muutenkin virittää aivojen mielikuvia tuottavaa puoliskoa työskentelemään tehokkaasti. Näin luodaan hyvät valmiudet tuottaa tehokkaita ja onnistuneita mielikuvia urheilun lajisuorituksista.
  3. Tehkää ennen varsinaisen harjoittelun aloittamista pieni mielikuvatesti: valmentaja, pyydä urheilijoita sulkemaan silmät ja kuvittelemaan imeskelevänsä todella suolaisen kirpeää irtokarkkia ja sitä, kuinka naama suorastaa vääntyy kirpeyden johdosta. Pyydä sitten urheilijoita avaamaan silmänsä ja huomioimaan, kuinka sylki on valunut suuhun ja kuinka todellinen mielikuva oli, vaikka karkkia ei ole oikeasti sillä hetkellä missään lähellä. Näin saat todistettua urheilijoille tai itsellesi mielikuvien voiman ja vaikutuksen kehoosi!
  4. Harjoituksessa on annettu valmiiksi ehdotuksia tuotettaviksi mielikuviksi.
  5. Urheilijat kokeilevat esimerkiksi alkulämmittelyn tai loppuverryttelyn ohessa kyseisten mielikuvien tuottamista. Aloittakaa ylemmistä mielikuvista, joissa pyydetään kuvittelemaan jokin yksittäinen hetki. Edetkää muutaman harjoituskerran jälkeen alempiin mielikuviin, joissa pyydetään kuvittelemaan jokin toiminto tai tekeminen. Vastaavia mielikuvia voi keksiä lisää.
  6. Käykää läpi haluamanne määrä mielikuvia, ja keskustelkaa sen jälkeen, oliko jollekulle jokin mielikuva helpompaa tai vaikeampaa tuottaa kuin jokin toinen. Pohtikaa, tarvittiinko helpompiin tai vaikeampiin mielikuviin jotain tiettyä aistia.
  7. Kysele erityisesti sitä, oliko tuotettu mielikuva sisäinen, eli kokiko urheilija tuntemuksen itse omassa kehossaan vai ulkoinen, jossa urheilija näki itsensä ikään kuin ulkopuolisena tekemässä tai kokemassa mielikuvaa. Harjoitelkaa sekä sisäisiä että ulkoisia mielikuvia.