Mielikuvaharjoittelun huipputaidot

Ryhmäversio: Kilpailusuoritus mielikuvina

Ryhmäversio: Kilpailusuoritus mielikuvina

 

Tavoitteet:

  • Harjoituksen avulla voi toistaa mielikuvissa onnistunutta kilpailusuoritusta lisäten näin kilpailussa onnistumisen todennäköisyyttä.
  • Harjoitus auttaa pohtimaan kilpailunkulun läpi varmistaen, että suoritukseen on liitetty kaikki asiat ja ajatukset, jotka tukevat onnistumista.
  • Harjoitus voi tuottaa tärkeää tietoa siitä, miten itse ajattelee kilpailusuorituksen kulun toteutuvan optimaalisesti.

 

Suoritusohjeet:

  1. Urheilijat aloittavat suunnittelemalla kilpailun kulun harjoituslomakkeen avulla. Tämän voi tehdä myös pienryhmissä.
  2. Valmentaja voi ehdottaa lisäyksiä suunnitelmaan, jos hänellä on ehdotuksia siihen, mikä voisi vaikuttaa joukkueen onnistumiseen ja suoritusvarmuuteen. Tärkeää on kuitenkin kuulla ensimmäiseksi urheilijoiden omat ajatukset asiasta.
  3. Kun suunnitteluvaihe on valmis, urheilijat harjoittelevat kilpailusuorituksen mahdollisimman elävien mielikuvien avulla lopettaen suorituksen onnistumisen olotilaan.
  4. Aluksi valmentaja voi tarvittaessa lukea suorituksen urheilijoille ääneen, kunnes urheilijat kykenevät itsenäisesti tuottamaan koko suorituksen mielikuvissaan.
  5. Opasta urheilijoita ongelmatilanteissa keskeyttämään harjoitus, kelaamaan suoritus mielikuvissaan siihen asti taaksepäin, jossa ongelmat alkoivat, ja suorittamaan suoritus uudestaan onnistuneena. Jos tämäkään ei auta, keskeyttäkää harjoitus ja suunnitelkaa uudelleen kyseinen suorituksen vaihe lisäten siihen jotain tekijöitä, jotka auttavat onnistumisessa; katso vinkit seuraavalla sivulla.