Mielikuvaharjoittelun perustaidot

Ryhmäversio: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi

Teeman harjoitteet tasoittain:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu:

 

Mielikuvaharjoittelun valmiudet:

Mielikuvaharjoittelun perustaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun huipputaidot:

Ryhmäversio: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi

 

Tavoitteet:

 • Harjoitus on erittäin tehokas harjoite varmistamaan, että urheilija oppii mielikuvaharjoittelun perustekniikan oikein, ja että hän muodostaa harjoittelemistaan liikkeistä teknisesti hyviä mielikuvia.
 • Harjoitus soveltuu erityisesti melko uusien tai uusien taitojen opetteluun.
 • Lisäksi harjoitus osoittautuu joskus korvaamattomaksi korjaamaan urheilijan väärää liikemallia ja mielikuvaa jostain harjoiteltavasta liikkeestä, jonka kanssa on ollut ongelmia tai jonka oppiminen on kestänyt turhan kauan.

 

Suoritusohjeet:

 • On muistettava, että jo automatisoituneiden liiketaitojen kohdalla ei yleensä kannata ohjata urheilijaa turhaan pilkkomaan suoritustaan osiin, koska tämä voi johtaa liialliseen ajatteluun taidon kohdalla, joka jo sujuu ”selkärangasta ohjattuna”! Kannattaa näin ollen valita harjoittelun kohteeksi liikesuorituksia, joihin toivotaan vielä lisää sujuvuutta, automatisoitumista ja suoritusvarmuutta!
 1. Jaa urheilijoille lomakkeet ja käykää läpi harjoituksen tavoite ja kulku Jalkapallon kaaripotku-esimerkin avulla (seuraavalla sivulla). Valmentaja voi myös halutessaan käyttää esimerkkinä jotain oman lajin liikettä, joka jaetaan yhdessä osiin harjoitusta opeteltaessa.
 2. Valitkaa osiin jaettava liike yhdessä tai kaikille oma.
 3. Urheilijat kirjoittavat ja piirtävät liikkeen lomakkeelle jakaen sen ydinkohtiin ja niissä muistettaviin teknisiin asioihin. Valmentajan tulee olla läsnä, jotta urheilijat voivat halutessaan kysyä neuvoa. Tarkista myös valmentajana tai itse urheilijana, että liike jaetaan riittävän moneen osaan, mutta toisaalta vain ydinkohtiin.
 4. Kun urheilijat ovat valmiita, palauttavat he lomakkeet valmentajalle.
 5. Tarkista valmentajana urheilijoiden kirjoituksista ja piirroksista:
  • Onko liike jaettu olennaisiin ydinkohtiin?
  • Onko ydinkohdista osattu kirjata ylös tärkeät ja myös juuri urheilijalle yksilöllisesti olennaiset tekniset asiat? Puuttuuko jotain? Onko sellaiset asiat kirjattu, joista olet urheilijalle valmentajana erityisesti puhunut?
  • Kuvaavatko urheilijan piirtämät kuvat hyvin liikkeen oikeaoppista liikemallin vaihetta?
  • Havaitsetko mahdollisia virheellisiä ajatuksia, käsityksiä tai mielikuvia liikkeen suorittamisesta tai rakentumisesta?
  • Arvioi kokonaisuutena urheilijan kirjoitusta ja piirroksia, ymmärsikö hän tehtävän ja onko tehtävä suoritettu urheilijan tasoa vastaavalla tavalla?
  • Havaitsetko jotain, josta syystä olisi syytä keskustella kyseisen urheilijan kanssa ennen kuin hän alkaa käyttämään piirroksia ja kirjoituksia seuraavassa mielikuvaharjoituksessa liikkeen kuvittelun apuna?
 6. Tarkistettuasi lomakkeet, anna urheilijoille palautetta. Kannusta ja kehu suorituksia motivoidaksesi urheilijoita toistamaan harjoitus.
 7. Kun urheilijan liikeanalyysissä ei ole mielestäsi korjattavaa, voi hän edetä seuraavaan harjoitteeseen.

 

VINKKEJÄ!

Kun urheilija on oppinut harjoituksen hyvin, harjoitusta voidaan tarvittaessa käyttää uusien tai vaikeiden liikkeiden oppimisen tukena. Pyydä tällöin urheilijaa hahmottelemaan ydinkohdat ja piirtämään kuvat tulevasta opeteltavasta liikkeestä. Tämän jälkeen käy liike vielä paperilla hänen kanssaan huolellisesti läpi niin, että urheilijalle syntyy mahdollisimman tarkka kuva siitä, minkälaiset mielikuvat hänen tulee muodostaa opeteltavasta liikkeestä.