Mielikuvaharjoittelun valmiudet

Harjoite 1: Kysymyksiä mielikuvaharjoittelusta valmiuksien tasolla

Kysymyksiä mielikuvaharjoittelusta valmiuksien tasolla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Kysymykset auttavat valmentajaa ja urheilijoita selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista mielikuvaharjoittelua urheilija kysymyksiin vastaamisen hetkellä ja sitä ennen on käyttänyt.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Esitettäessä yksi kysymys kerrallaan: n. 30 s-1min urheilijaa kohden.
 • Esitettäessä kaikki kysymykset kirjallisesti lajiharjoituksen ulkopuolella: n. 15-30 min.
 • Keskustelu kotitehtävänä vastattujen kysymysten pohjalta: 5-30 min ajankäytön ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Kysymykset esitetään vain kerran jokaiselle urheilijalle.
 • Kysymykset voidaan haluttaessa toistaa uudelleen esimerkiksi vuosittain, jos katsotaan, että asiat ovat saattaneet merkittävästi muuttua huonompaan tai parempaan suuntaan.
 • Kysymyksiä voi myös halutessaan käyttää keskustelun pohjana urheilijoiden henkilökohtaisissa keskusteluissa.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Esitettäessä suullisesti harjoittelun lomassa: valmentajalle tarvittaessa kysymykset mukana muistiavuksi kirjallisina
 • Annettaessa urheilijoille harjoituksissa kirjallisesti suoritettaviksi: harjoituslomakkeet ja kynät.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Kysy urheilijoiltasi oheisessa lomakkeessa olevat kysymykset.
 2. Jos annat valmentajana kysymykset urheilijoille kotiin pohdittaviksi, on tärkeää varmistaa, että he ymmärtävät kysymykset oikein.
 3. On myös tärkeää vaatia, että urheilijat palauttavat lomakkeet valmentajalle, ja että vastaukset käydään läpi yhdessä niin, että urheilijat kokevat, että he eivät ole tehneet turhaa työtä pohtiessaan kysymyksissä esitettyjä asioita.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: