Mielikuvaharjoittelun valmiudet

Harjoite 2: Mielikuvien virittäminen annettujen mielikuvien avulla

Mielikuvien virittäminen annettujen mielikuvien avulla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitusten tavoite on luoda ja varmistaa hyvät edellytykset urheilusuoritusten mielikuvaharjoittelulle.
 • Harjoitukset opettavat ja harjaannuttavat luomaan monipuolisia ja mahdollisimman eläviä mielikuvia, joissa käytetään useita aisteja.
 • Harjoitus auttaa erottamaan sisäisen ja ulkoisen mielikuvan, ja harjaannuttaa urheilijaa luomaan sisäisiä mielikuvia.
 • Harjoitus myös motivoi urheilijoita opettelemaan mielikuvaharjoittelua.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitukset voidaan toteuttaa lajisuoritusten yhteydessä.
 • Harjoitukset voidaan antaa myös kotitehtäviksi urheilijoille, jolloin he voivat tehdä ne esimerkiksi matkalla harjoituksiin tai pois harjoituksista. Tällöin kannattaa antaa oheinen lomake urheilijoille tehtävien muistamisen tueksi.
 • Toistoja voidaan tehdä useita; suosittelemme viidestä kymmeneen harjoituskertaa. Harjoittelun kohteena olevia mielikuvia vaihtelemalla harjoitus säilyy kiinnostavana.
 • Harjoitus voidaan jättää pois ohjelmasta siinä vaiheessa, kun urheilija kykenee helposti luomaan eläviä, sisäisiä mielikuvia käyttäen monipuolisesti eri aistejaan.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitukset suoritetaan lajisuorituksien yhteydessä.
 • Haluttaessa oheinen lomake urheilijoiden tai valmentajan muistin tueksi.

 

SUORITUSOHJEET 

 1. Aloita kertomalla urheilijoille tai opiskele itse, miksi mielikuvaharjoittelu on tärkeää: se lisää hyvien suoritusten toistoja, jolloin oppiminen ja edistyminen on nopeampaa!
 2. Kerro urheilijoille tai muistuta itse itseäsi, että aluksi on tärkeää harjoitella tuottamaan mielikuvia kaikkia aisteja käyttäen ja virittää aivojen mielikuvia tuottavaa puoliskoa työskentelemään tehokkaasti. Näin luodaan hyvät valmiudet tuottaa tehokkaita ja onnistuneita mielikuvia urheilun lajisuorituksista.
 3. Tehkää ennen varsinaisen harjoittelun aloittamista pieni mielikuvatesti: Pyydä urheilijoita sulkemaan silmät ja kuvittelemaan imeskelevänsä todella suolaisen kirpeää irtokarkkia ja sitä, kuinka naama suorastaa vääntyy kirpeyden johdosta. Pyydä sitten urheilijoita avaamaan silmänsä ja huomioimaan, kuinka sylki on valunut suuhun ja kuinka todellinen mielikuva oli, vaikka karkkia ei ole oikeasti sillä hetkellä lähellä. Näin saat todistettua urheilijoille tai itsellesi mielikuvien voiman ja vaikutuksen kehoosi!
 4. Harjoituksessa on annettu valmiiksi ehdotuksia tuotettaviksi mielikuviksi. Katso nämä oheisesta lomakkeesta.
 5. Pyydä urheilijoita esimerkiksi alkulämmittelyn tai loppuverryttelyn ohessa kokeilemaan kyseisten mielikuvien tuottamista. Aloittakaa ylemmistä mielikuvista, joissa pyydetään kuvittelemaan jokin yksittäinen hetki. Edetkää muutaman harjoituskerran jälkeen alempiin mielikuviin, joissa pyydetään kuvittelemaan jokin toiminto tai tekeminen. Vastaavia mielikuvia voi keksiä itse lisää.
 6. Käykää läpi haluamanne määrä mielikuvia, ja keskustelkaa sen jälkeen, oliko jollekulle jokin mielikuva helpompaa tai vaikeampaa tuottaa kuin jokin toinen. Pohtikaa, tarvittiinko helpompiin tai vaikeampiin mielikuviin jotain tiettyä aistia.
 7. Kysele tai pohdi itse erityisesti sitä, oliko tuotettu mielikuva sisäinen, eli kokiko urheilija tuntemuksen kehossaan. Jos ei, kokeilkaa harjoitusta uudelleen niin, että kokemus olisi sisäinen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: