Mielikuvaharjoittelun valmiudet

Harjoite 5: Liikkeen harjoittelu mielikuvan avulla

Liikkeen harjoittelu mielikuvan avulla

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Harjoitus on kaikille sopiva perusharjoitus, joka harjaannuttaa käyttämään mielikuvaa liikkeen oppimisen tukena.
 • Harjoitus opettaa myös mielikuvaharjoittelun tärkeän perustaidon, eli epäonnistuneen mielikuvan peruuttamisen mielestä.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus voidaan toteuttaa lajiharjoittelun lomassa.
 • Harjoitusta tulee toistaa kymmeniä kertoja kunkin opeteltavan liikkeen yhteydessä.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus suoritetaan lajiharjoituksen yhteydessä.
 • Ei välineitä.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Valitse urheilijoille tai itsellesi urheilijana jokin liike, jonka opettelette. Suosittelemme aloittamaan jostain yksinkertaisesta, lajiin sellaisenaan kuulumattomasta liikkeestä, joka on ikään kuin uusi liike urheilijoille. Esimerkiksi käy hyppy ylös kyykystä niin, että kädet nousevat samaan aikaan sivukautta ylös ja menevät jo alastullessa etukautta alas kiinni kylkiin, tai jokin vastaava, hieman koordinaatiota vaativa liike.
 2. Näytä ensin liike urheilijoille, minkä jälkeen he saavat kokeilla sitä muutaman kerran. Jos harjoittelet itse urheilijana, kokeile liikettä muutaman kerran niin, että tiedät varmasti, minkälaisen liikkeen haluat oppia. Jos mahdollista, suorita liike peilin edessä, jolloin näet, meneekö suoritus oikein. Tarkista valmentajana, että urheilijat ainakin yrittävät tehdä liikkeen oikein.
 3. Tässä vaiheessa opeta urheilijoille tai opettele itse urheilijana  epäonnistuneen mielikuvan poiskelaus seuraavalla tavalla: Jos tuotettu mielikuva ei ole sellainen kuin haluaisi tai se pysähtyy johonkin väärään kohtaan tai epäonnistuu muulla tavoin, urheilijan tulee tietoisesti päättäen ikään kuin kelata suoritus mielikuvissaan taaksepäin ja lopuksi heittää se mielikuvissa menemään taivaan tuuliin, jolloin sitä ei enää ole olemassa. Tämä on erittäin tärkeä taito myöhemmin, kun harjoitellaan vaativia mielikuvasuorituksia, joten varmista, että urheilijat opettelevat taidon hyvin ja käyttävät sitä aina tarvittaessa!
 4. Seuraavaksi pyydä urheilijoita sulkemaan silmät ja tekemään liike mielikuvissa viisi kertaa hidastetusti.
 5. Seuraavaksi kokeilkaa liikettä jälleen oikeasti muutaman kerran. Havainnoikaa suorituksen parantumista ja helpottumista.
 6. Seuraavaksi tehkää liike viisi kertaa mielikuvissa joko hidastettuna, jos liike on vaikea eikä suju vielä, tai normaalinopeudella, jos liike sujuu jo ainakin melko hyvin.
 7. Lopuksi tehkää liike oikeasti ja arvioikaa, miten se sujuu.
 8. Keskustelkaa lopuksi tai pohdi itse urheilijana, oliko mielikuvaharjoittelulla vaikutusta liikkeen suorittamiseen ja oppimiseen.
 9. Kun ensimmäiseksi valittu liike sujuu riittävän hyvin, valitkaa seuraavalla harjoituskerralla jokin jo hieman monimutkaisempi liike, esimerkiksi liikesarja: pituushyppy paikalta eteenpäin käsiä apuna käyttäen, siitä askel vasemmalla jalalla sivuun, yhdellä jalalla hyppy kääntyen ilmassa 180 astetta ympäri, tonen jalka maahan ja kaksi askelta taaksepäin.

 

VINKKEJÄ!

Kun liikesarjan suorittaminen onnistuu hyvin sekä mielikuvana että oikeasti, voidaan edetä kokeilemaan joitain lajiin liittyviä alkeisliikkeitä sekä perusasentoja samalla tavoin. Esimerkiksi tämä voisi olla sulkapallossa iskulyönnin vastaanottoasentoon asettuminen, jonkin lajin vauhdinoton aloittaminen, käsilläseisonta, yksittäinen ponnistus tai potku tai laukaus. Harjoiteltavan liikkeen on oltava aluksi pelkistetty, yksinkertainen liikkeen osa. Suosittelemme, että tämä vaihe käydään läpi, vaikka urheilijat muuten olisivat jo taitavia lajisuorituksissa, koska se varmistaa mielikuvaharjoittelun oikean tekniikan oppimisen.

Suosittelemme myös tekemään samaan aikaan harjoitusta 5B: lajiliikkeen harjoittelu mielikuvan avulla. Varmista valmentajana tai urheilijana, että luodut mielikuvat vastaavat oikeaa, hyvää suoritusta!

 

Lajiliikkeen harjoittelu mielikuvan avulla

 

SUORITUSOHJEET

 1. Valitse urheilijoille tai itsellesi urheilijana jokin liike, jota harjoittelette. Suosittelemme aloittamaan jostain yksinkertaisesta lajiin kuuluvasta liikkeestä, kuten kuperkeikka, vauhdinotto, askeleet, lyönti ja saatto tai torjunta.
 2. Tehkää aluksi liike muutaman kerran oikeasti.
 3. Toisessa vaiheessa pyydä urheilijoita tekemään liike silmät suljettuina, jos tämä on mahdollista ja turvallista. Silmien sulkeminen ohjaa urheilijan havainnoimaan tarkemmin liikkeen tuntemuksia kehossa ja muiden kuin näköaistin avulla, mikä auttaa luomaan liikkeestä tarkan ja oikean mielikuvan.
 4. Seuraavaksi pyydä urheilijoita sulkemaan silmät ja tekemään liike mielikuvissa ilman oikeaa suoritusta.
 5. Toistakaa tämä viisi kertaa: ensin liike oikeasti, sitten oikeasti silmät suljettuina ja lopuksi vain mielikuvana.
 6. Pyydä lopuksi urheilijoita arvioimaan, kuinka hyvin mielikuva vastasi oikeaa suoritusta. Harjoitelkaa niin kauan, kunnes mielikuva on urheilijan mielestä täysin oikeanlainen ja näkyvä suoritus on mahdollisimman täydellisesti tavoitellun kaltainen.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: