Mielikuvaharjoittelun valmiudet

Harjoite 6: Mielikuvatesti

Mielikuvatesti

 

TAVOITTEET JA HYÖDYT

 • Mielikuvatesti on viimeinen harjoitus elävien ja todenmukaisten mielikuvien tuottamiseksi.
 • Mielikuvatesti antaa mahdollisuuden tarkistaa, onko osaamisen taso riittävä mielikuvaharjoittelun perustaitoihin etenemistä varten.

 

AJANKÄYTTÖ JA TOISTOT

 • Harjoitus kestää yhteen menoon tehtynä n. 20-30 minuuttia.
 • Harjoituksen voi tehdä myös osissa, esimerkiksi käyttämällä siihen kolmesta viiteen minuuttia lajiharjoitusta kohden.
 • Harjoitus tehdään yhden kerran siinä vaiheessa, kun kaikki muut valmiustason mielikuvaharjoitteet on harjoiteltu.
 • Harjoitus on helppo toteuttaa suurillekin ryhmille tai joukkueille, jolloin valmentaja saa nopeasti tietoa jokaisen omasta arviosta mielikuvien tuottamisen helppoudesta ja niiden laadusta.

 

TILA JA VÄLINEET

 • Harjoitus voidaan suorittaa lajiharjoittelun tilassa tai muussa tilassa.
 • Urheilijoille harjoituslomakkeet ja kynät.

 

SUORITUSOHJEET

 1. Kerro urheilijoille, että harjoituksen tarkoitus on kokeilla, kuinka helposti he tällä hetkellä pystyvät tuottamaan mielikuvia. Korosta, että pisteet tulee antaa rehellisesti, eikä ole millään tavoin väärin, jos mielikuvan muodostaminen ei onnistu ja joutuu antamaan itselleen huonommat pisteet. Tämä on vain tärkeää tietoa valmentajalle, jotta harjoituksia voidaan suunnitella tehokkaiksi.
 2. Jaa urheilijoille lomakkeet ja kynät, ja selitä harjoituksen kulku käyttämällä apuna harjoituslomaketta.
 3. Suorittakaa harjoitus joko kokonaan yhteenmenoon tai sitten osina yksi tai useampi aistiharjoitus kerrallaan.
 4. Pyydä lopuksi, kun urheilijat ovat suorittaneet kaikki harjoitteet, jokaista laskemaan itselleen antamansa pisteet yhteen ja palauttamaan lomakkeen sinulle.
 5. Tarkista lomakkeista, miten helposti ja hyvin urheilijat kokevat tuottavansa mielikuvia. Tarkkaile:
  • Onko jollakulla urheilijalla erityisiä hankaluuksia tietyn aistin käyttämistä vaativan mielikuvan muodostamisessa?
  • Onko jonkun urheilijan vaikeampi muodostaa sisäisiä tai ulkoisia mielikuvia?
  • Onko jonkun urheilijan vaikeampaa tai helpompaa muodostaa urheiluun tai muihin asioihin liittyviä mielikuvia?
  • Ovatko pisteet kaikilla ainakin yli 5 jokaisessa kohdassa? Jos eivät ole, keskustele kyseisen urheilijan kanssa ja pyri selvittämään, mistä vaikeus kyseisenlaisten mielikuvien tuottamisessa voisi johtua.
 6. Tarkistettuasi lomakkeet arvioi, ovatko kaikki urheilijat valmiita siirtymään harjoittelussa eteenpäin. Suosittelemme, että jokaisessa testin kohdassa arvion tulisi olla vähintään 7, mutta tilanne on arvioitava jokaisen urheilijan ja lajin kohdalla yksilöllisesti. Esimerkiksi haju- ja makuaistimuksien tai joidenkin muiden yksittäisten mielikuvien tuottaminen voi olla joskus haastavaa, ja jos ne eivät ole tärkeä osa lajisuoritusta, voi urheilija edetä niissä esiintyvistä vaikeuksista huolimatta.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: