Mielikuvaharjoittelun valmiudet

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain:

 

 

Lasten tunnetaidot ja mielikuvaharjoittelu:

 

Mielikuvaharjoittelun valmiudet:

Mielikuvaharjoittelun perustaidot:

 

Mielikuvaharjoittelun huipputaidot:

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

 

Mielikuvaharjoittelun valmiuksien tavoitteita:

 

  • Kyky käyttää kaikkia aisteja mielikuvien tuottamisessa
  • Kyky erottaa ja tuottaa sisäisiä (tuntee itse) ja ulkoisia (näkee itsensä ulkopuolelta) mielikuvia
  • Harjoittaa kykyä tietoisesti hallita mielikuvia ja kykyä tuottaa mielikuvia sekä paikoillaan olevista tilanteista että liikkeistä
  • Valmiudet muodostaa onnistuneita ja eläviä mielikuvia lajisuorituksista

 

Valmiuksien harjoitteet:

 

Harjoite 1: Kysymyksiä mielikuvaharjoittelusta valmiuksien tasolla

Harjoite auttaa urheilijoita ja valmentajia selvittämään kysymysten avulla, kuinka paljon ja minkälaista mielikuvaharjoittelua urheilija on tähän asti käyttänyt. Joskus urheilijat käyttävät mielikuvaharjoittelua myös tiedostamattaan, ja tällöinkin on tärkeää varmistaa mielikuvaharjoittelun laatu.

Harjoite 2: Mielikuvien virittäminen annettujen mielikuvien avulla

Harjoite opettaa urheilijaa tuottamaan eläviä mielikuvia ja käyttämään kaikkia aistejaan mielikuvien tuottamiseen. Tämä on tärkeää lajiin liittyvän mielikuvaharjoittelun tuloksellisuuden varmistamiseksi. Harjoitteessa urheilijat tuottavat mielessään erilaisia, asteittain vaikeutuvia mielikuvia valmiiksi annettujen ehdotusten pohjalta.

Harjoite 3: Mielikuvan vaihtaminen sisäisen ja ulkoisen välillä

Tavoitteena on, että urheilija ymmärtää sisäisen ja ulkoisen mielikuvan eron ja harjoittelee tuottamaan niitä molempia. Urheilija suunnittelee itselleen harjoiteltavan mielikuvan kaikkia aisteja varten. Mielikuvia harjoitellaan sisäisinä ja ulkoisina mielikuvana kotitehtävänä niin kauan, kunnes ne onnistuvat helposti.

Harjoite 4: Mielikuvien elävöittäminen – käytännön vinkkejä lajiharjoitusten yhteyteen

Harjoite on perusharjoitus mielikuvien elävyyden ja todenmukaisuuden harjoittamiseksi ja varmistamiseksi. Harjoitteessa esitellään kaksi vinkkiä, joiden avulla urheilijat voivat harjoittaa mielikuvien tuottokykyään lajiharjoittelun yhteydessä. Toisessa tehtävässä urheilijat harjoittelevat kuvittelemaan harjoitustilan mahdollisimman elävästi. Toisessa tehtävässä he luovat mielikuvia juuri näkemistään suorituksista harjoitellen myös muuttamaan niitä tietoisesti erilaisiksi.

Harjoite 5: Liikkeen harjoittelu mielikuvan avulla

Tavoitteena on, että urheilija oppii tuottamaan liikkeestä ja yksinkertaisista lajisuorituksista mahdollisimman todenkaltaisen mielikuvan. Harjoitteessa käytetään hyödyksi liikkeen suorittamista silmät kiinni, mikä auttaa urheilijaa kiinnittämään huomion sisäisiin tuntemuksiin liikkeen aikana. Tämän jälkeen mielikuvan muodostaminen on yleensä helpompaa ja laadukkaampaa.

Harjoite 6: Mielikuvatesti

Harjoitteen avulla urheilijat ja valmentajat voivat tarkistaa, että mielikuvien tuottokyky on riittävällä tasolla, jotta harjoittelussa voidaan edetä perustaitojen harjoitteisiin. Urheilija muodostaa testissä annettuja mielikuvia ja arvioi sitten oman mielikuvansa laadun. Lopuksi pisteet lasketaan yhteen, ja testilomake palautetaan niin sovittaessa valmentajalle.