Mielikuvaharjoittelun valmiudet

Tietoisku mielikuvaharjoittelun valmiuksista

Tietoisku mielikuvaharjoittelun valmiuksista

 

Alla on esitetty viisi tietoiskua, jotka liittyvät mielikuvaharjoittelun valmiuksiin urheilusuorituksissa.

Nämä viisi asiakokonaisuutta on olennaista tietää, jotta mielikuvaharjoittelun valmiustason harjoitukset onnistuvat tehokkaasti ja tuloksellisesti.

TIETOISKU 1

Mielikuvaharjoittelun onnistumisen edellytys on, että urheilija osaa tuottaa eläviä, eri aistein tuotettuja mielikuvia, jotka vastaavat todellisuutta.

TIETOISKU 2

Mielikuvaharjoittelun teho perustuu siihen, että liikkeen kuvittelu ärsyttää samoja hermoston osia kuin liikkeen suorittaminen todellisuudessa. Näin hermosto ei täysin erota, onko liike toteutettu oikeasti vai mielikuvissa, ja oppimista tapahtuu molemmin tavoin.

TIETOISKU 3

Mielikuvat voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Sisäisessä mielikuvassa urheilija tuntee olevansa itse tekemässä asiaa ja kokee tapahtumat itsenään ja kehossaan. Ulkoisessa mielikuvassa urheilija ikään kuin katsoo itseään ulkopuolelta ja näkee itsensä tekemässä asioita.

TIETOISKU 4

Sisäistä mielikuvaa pidetään yleensä tehokkaampana mielikuvaharjoittelun muotona, mutta sekä ulkoiset että sisäiset mielikuvat ovat omalla tavallaan urheilijalle avuksi. Suosittelemme opettelemaan alkuvaiheessa molemmat, jolloin mielikuvaharjoittelua voi tulevaisuudessa hyödyntää monipuolisemmin erilaisissa tilanteissa.

TIETOISKU 5

Lähes kaikki urheilijat käyttävät mielikuvaharjoittelua, jotkut tietämättään. On tärkeää tarkistaa, että urheilija ei tiedostamattaan käytä mielikuvaharjoittelua väärin.Tärkein mielikuvaharjoittelun sääntö on, että urheilijan ei tule koskaan harjoitella  huonoja suorituksia mielikuvissa – koska silloin hän oppii huonoja suorituksia!