Motivaation huipputaidot

Harjoite: Kysymyksiä urheilijalle motivaatiosta huipputaitojen tasolla

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Kysymyksiä urheilijalle motivaatiosta huipputaitojen tasolla

 

 

Tavoitteet

  • Kysymykset johdattelevat urheilijan pohtimaan tarkasti omaa motivaatiotaan huippu-urheilla. Tämä on tärkeää, koska motivaatiostaan ja sen syistä hyvin selvillä oleva urheilija kykenee yleensä tehokkaammin itse ylläpitämään motivaatiotaan myös kovan harjoittelu- ja kilpailukuormituksen aikana.
  • Harjoite antaa myös valmentajalle mahdollisuuden saada tärkeää tietoa koskien urheilijan motivoitumista huippu-urheilun vaatimaan työmäärään sekä kykyä säädellä paineita ja urheilun psyykkisiä merkityksiä.
  • Harjoite käsittelee erityisesti huippu-urheilun tuomia kokemuksia ja taitoja, ulkopuolisen elämän merkitystä sekä suhtautumista tavoitteisiin ja niiden tuottamiin paineisiin.

 

Ajankäyttö ja toistot

  • Kysymyksiin kannattaa vastata kirjallisesti.
  • Aikaa voidaan käyttää kerrallaan sen verran kuin halutaan, kunnes kaikki halutut kysymykset on käyty läpi.
  • Kysymykset tehdään kerran/urheilija, minkä jälkeen niitä palataan tarkastelemaan ja tarvittaessa täydentämään tai muokkaamaan vuosittain.

 

 Suoritusohjeet

  1. Aloittakaa tutustumalla kaikki yhdessä harjoituslomakkeen kysymyksiin.
  2. Urheilijat vastaavat kysymyksiin joko kotona tai harjoituksia ennen tai niiden jälkeen. Kysymyksiin voidaan vastata myös muutamaan kerrallaan, kunnes kaikki kysymykset on käyty läpi.
  3. Käykää kysymykset myös keskustellen läpi joko heti tai sitten, kun urheilijat ovat ensin itsenäisesti vastanneet kysymyksiin.
  4. On myös erittäin hyvä, jos kysymysten pohjalta voidaan järjestää valmentajan ja urheilijan välinen kahdenkeskinen keskustelu.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: