Motivaation huipputaidot

Harjoite: Kysymyksiä urheilijalle – Haluanko huipulle?

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Kysymyksiä urheilijalle - Haluanko huipulle?

 

 

Tavoitteet

  • Harjoite on jatkoa edelliselle kyselylle koskien huippu-urheilu-uraan motivoitumista.
  • Harjoitteen avulla urheilija pääsee tutustumaan vielä tarkemmin ajatuksiinsa siitä, mistä hän huippu-urheilu-uran aikaisessa elämässään nauttii ja mistä taas kokee mahdollisesti joutuvansa luopumaan.
  • Näin urheilija voi entisestään selkeyttää motivaationsa rakentumista ja mahdollisia toimenpitetiä, joita hän haluaa tehdä motivoituakseen ihanteellisella tavalla.

 

Ajankäyttö ja toistot

  • Harjoitetta varten varataan aikaa noin 30-45 minuuttia.
  • Kysymyksiin voi vastata joko lajiharjoituksia ennen tai kotona kotitehtävänä ennen aiheesta keskustelua.
  • Harjoite tehdään yhden kerran/urheilija, ja haluttaessa uudelleen esimerkiksi kahden vuoden kuluttua.

 

Suoritusohjeet

  1. Aloittakaa tutustumalla kaikki yhdessä harjoituslomakkeen kysymyksiin.
  2. Urheilijat vastaavat kysymyksiin joko kotona tai harjoituksia ennen tai niiden jälkeen.
  3. Käykää kysymykset myös keskustellen läpi joko heti tai sitten kun urheilijat ovat ensin itsenäisesti vastanneet kysymyksiin.
  4. On myös erittäin hyvä, jos kysymysten pohjalta voidaan järjestää valmentajan ja urheilijan välinen kahdenkeskinen keskustelu.

 

VINKKEJÄ!

Jos urheilija on kokenut urallaan haasteita, jotka vielä vaivaavat mieltä ja mahdollisesti motivaatiotakin, TrainingFocuksen Tunteiden hallinnan huipputaitojen harjoitteissa urheilija voi harjoitella epäonnistumisista ja vaikeuksista selviämistä.

 

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: