Motivaation huipputaidot

Harjoite: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

 

Tavoitteet

 • Yhtä lailla kuin fyysisten ominaisuuksien ja taitojen yhteydessä, niin myös psyykkisten taitojen ja ominaisuuksien kehittämisessä on olennaista, että harjoitetaan tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaisia ja kiinnostavia asioita.
 • Harjoitteen avulla valmentaja voi laatia omasta lajistaan psyykkisen lajianalyysin, joka tehdään ensin yleisellä tasolla ja sovelletaan sitten haluttaessa yksittäisen urheilijan tilanteeseen.
 • Psyykkisen lajianalyysin avulla valmentaja ja urheilija voivat lisätä motivoituneisuuttaan harjoittaa urheilijan taitoja pitkäjänteisesti kohti huippusuoritusten vaatimaa tasoa.

 

Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoitteen tekemiseen huolella voi kulua paljon aikaa, osittain myös lajin luonteesta riippuen.
 • Harjoitteen voi tehdä niin monessa osassa kuin haluaa, jatkaen kunnes lajianalyysi valmistuu.

 

Tila ja välineet

 • Harjoite kannattaa suorittaa rauhallisessa tilassa ja tilanteessa
 • Harjoituslomake ja kynä
 • Valmentaja ja urheilija voivat halutessaan ottaa lajianalyysia tekemään myös muita lajin hyvin osaavia henkilöitä. Mitä enemmän asiantuntijoita lajianalyysin tekemiseen osallistuu, sitä tarkempi lopputulos saattaa olla.

 

Suoritusohjeet

 1. Tutustukaa ensin lajianalyysin tekemisen ohjeisiin.
 2. Lajianalyysi voidaan tehdä joko urheilijan kanssa, valmentaja yksin tai valmentajia ja muita asiantuntijoita yhdessä.
 3. Lajianalyysin voi suorittaa tarkasti harjoituslomakkeen ohjeiden mukaan tai soveltaen ohjeita haluamansa verran.
 4. Perustaitojen harjoitteessa on lajianalyysin ohjeet urheilijoille. Tehtävät ovat osittain samankaltaisia, ja haluttaessa voidaan keskustella urheilijoiden kanssa heidän ajatuksistaan ja verrata asioita valmentajien näkemyksiin. Tämä lisää laadukasta, lajiin liittyvää vuorovaikutusta valmentajien ja urheilijoiden välillä.
 5. Seuraavan huipputaitojen harjoitteen (Harjoite 4: Keskustelurunko psyykkisen taidon kehittämisen suunnitteluun) avulla voi halutessaan jatkaa suunnittelemaan käytännönläheisiä keinoja vahvistettavien psyykkisten taitojen harjoittamiseksi.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: