Motivaation huipputaidot

Harjoite: Keskustelun runko psyykkisen taidon kehittämisen suunnitteluun

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Keskustelun runko psyykkisen taidon kehittämisen suunnitteluun

 

 

Tavoitteet

  • Psyykkisiä taitoja voidaan hyvin usein kehittää luonnollisesti osana harjoittelua tekemällä joitain muutoksia harjoitteluun, kilpailemiseen ja valmentautumiseen.
  • Harjoite antaa valmentajan ja urheilijan väliseen keskusteluun tehokkaan rungon. Rungossa esitetyt vaiheet ja asiat läpikäymällä voidaan muuttaa psyykkisen taidon kehittäminen käytännönläheisiksi toimenpiteiksi, jotka auttavat urheilijaa kehittymään toivotussa psyykkisessä taidossa tai ominaisuudessa.

 

Ajankäyttö ja toistot

  • Harjoitetta varten tulee sopia urheilijalle ja valmentajalle vähintään puolen tunnin mittainen rauhallinen hetki kahdenkeskistä keskustelua varten.
  • Toistoja voidaan tehdä uudestaan aina kun valmentaja ja urheilijat kokevat sen olevan tarpeen.
  • Samaan aikaan ei kuitenkaan kannata kehittää liian montaa psyykkistä taitoa, vaan suosittelemme keskittymään yhteen tai kahteen taitoon, kunnes tavoitteet saavutetaan. Näin urheilija saa onnistumisen kokemuksia ja motivoituu harjoittelemaan uusia, yhä vaikeampia taitoja.

 

Suoritusohjeet

  1. Valmentaja tutustuu etukäteen esitettyyn keskustelun runkoon.
  2. Keskusteluun voi toki liittää muitakin aiheeseen liittyviä kysymyksiä, mutta suosittelemme myös kokeilemaan ytimekästä, keskustelun rungon aiheissa pysyvää keskustelua urheilijan kanssa. Aiheista tulee tehdä jatkokysymyksiä niin kauan, kunnes urheilija pääsee ajattelussaan yksityiskohtaisiin ja käytännönläheisiin vastauksiin, mutta muulla tavoin aiheista ei tarvitse poiketa. Tällä tavoin harjoite auttaa urheilijaa pysymään niissä asioissa, joissa hän jo havaitsee itsessään kyvykkyyttä. Tällöin urheilija kykenee näkemään käytännönläheisiä toimintatapoja, jotka auttavat häntä toteuttamaan tavoittelemaansa taitoa yhä enemmän ja useammin.
  3. Valmentaja ja urheilija keskustelevat keskustelurungon mukaisesti. Vastauksia voidaan hyvin kirjata ylös, ja runko kannattaa pitää keskustelun ajan esillä.
  4. Keskustelua jatketaan, kunnes on onnistuttu luomaan ainakin pari käytännössä toteutuskelpoista asiaa, joita tekemällä voidaan uskoa tavoitteena olevan psyykkisen taidon lähtevän toteutumaan.
  5. Aloitetaan käytännössä suunnitelmien toteuttaminen ja seurataan riittävän pitkällä tähtäimellä, mutta usein asiaan palaten, millä tavoin taito kehittyy.

 

VINKKEJÄ!

Ei ole lainkaan vaarallista, jos kävisi niin, että taito ei heti kehitykään. se voi vain vaatia lisää toistoja tai aikaa tai sitten voidaan toistaa harjoite ja keksiä uudenlaiset toimenpiteet taidon kehittämiseksi. Aivan kuten fyysisessäkin harjoittelussa, aina ei heti löydy parasta harjoitusmenetelmää.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: