Motivaation huipputaidot

Harjoite: Motivaation tarkastelu viime vuoden ajalta

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Motivaation tarkastelu viime vuoden ajalta

 

Tavoitteet

 • Urheilijan ja valmentajan tulee jatkuvasti aktiivisesti työskennellä motivaation säilyttämiseksi. Tämä on sitä tärkeämpää mitä enemmän harjoitellaan ja mitä pidempään on tehty yhteistyötä.
 • Harjoite antaa mahdollisuuden tarkastella urheilijan motivaatiota ja sen vaihtelua viimeksi kuluneen vuoden ajalta.
 • Motivaation tarkastelu jälkikäteen voi antaa tärkeitä vihjeitä siitä, miten motivaatiota voi tehokkaasti ylläpitää tulevaisuudessa.
 • Harjoitteen harjoituslomaketta voi myös käyttää motivaation tarkkailun päiväkirjana tästä hetkestä eteenpäin.
 • Myös valmentaja voi halutessaan tarkastella motivaationsa vaihtelua lomakkeen avulla.

 

 Ajankäyttö ja toistot

 • Harjoitteen voi toteuttaa lajiharjoituksen aluksi tai sen voi antaa urheilijoille kotitehtäväksi.
 • Harjoite vie aikaa yksilöllisesti urheilijan pohdintojen määrästä riippuen.
 • Harjoite voidaan toistaa uudelleen aina vuoden välein.
 • Vaihtoehtoisesti harjoitteen voi tehdä kerran, ja käyttää lomaketta sen jälkeen kuukausittain motivaation tason jatkuvaksi seuraamiseksi.

 

Suoritusohjeet

 1. Tutustukaa urheilijoiden kanssa yhdessä harjoituslomakkeeseen ja varmistukaa siitä, että urheilijat ymmärtävät, miten sitä käytetään.
 2. Urheilijat kirjaavat motivaationsa tilan arvosanalla 0-10 kunkin vuoden eri harjoituskausien aikana. Urheilijat merkitsevät arvosanan myös taulukkoon, jonka avulla voi seurata motivaation vaihtelua aikajanan avulla.
 3. Lisäksi urheilijat kirjaavat huomioita siitä, minkälaisten asioiden he ajattelevat olleen vaikuttamassa hyvään tai huonompaan motivaatioon kunakin harjoituskautena.
 4. Lopuksi on tärkeää, että valmentaja tutustuu urheilijoiden ajatuksiin ja kuvaan motivaatiosta kuluneiden vuosien ajalta. Keskustelun ja yhteisten pohdintojen avulla pyritään etsimään keinoja siihen, että motivaatio saadaan joko edelleen pysymään hyvänä tai sitten nousemaan ja tasoittumaan, jos tarpeen.
 5. Jos harjoitteen perusteella paljastuu jotain erityistä urheilijan motivaation tilasta, suosittelemme rauhassa toteutettua kahdenkeskistä keskustelua tilanteen selvittämiseksi.

 

VINKKEJÄ!

TrainingFocuksen tavoitteenasettelun huipputaitojen harjoituksista erityisesti Harjoitus 5 (Urasuunnittelu) ja Harjoitus 6 (Kokonaisuuden tarkastelu) ovat myös urheilijan motivaation tarkastelun, kehittämisen ja ylläpitämisen tärkeitä harjoitteita.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: