Motivaation huipputaidot

Harjoite: Motivaation tarkastelu pitkällä aikavälillä

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Motivaation tarkastelu pitkällä aikavälillä

 

Tavoitteet

 • Harjoite antaa mahdollisuuden tarkastella urheilijan motivaatiota ja sen vaihtelua vielä pidemmällä aikavälillä kuin kuluneen vuoden ajalta.
 • Tämä on erityisen tärkeää, jos urheilijan motivaatiossa on havaittu vaihtelua ja kaivataan tietoa siitä, miten motivaation laskemista voidaan ennaltaehkäistä.
 • Harjoitteen harjoituslomaketta voi myös käyttää motivaation tarkkailun päiväkirjana tästä hetkestä eteenpäin kausi kerrallaan.
 • Myös valmentaja voi halutessaan tarkastella motivaationsa vaihtelua lomakkeen avulla.

 

Tila ja välineet

 • Harjoitteen voi toteuttaa lajiharjoituksen aluksi tai sen voi antaa urheilijoille kotitehtäväksi.
 • Harjoite vie aikaa yksilöllisesti urheilijan pohdintojen määrästä riippuen.
 • Harjoitteen voi tehdä kerran, ja käyttää lomaketta sen jälkeen kausittain motivaation tason jatkuvaksi seuraamiseksi.
 • Tarvitset haarjoituslomakkeen ja kynän

 

Suoritusohjeet

 1. Tutustukaa urheilijoiden kanssa yhdessä harjoituslomakkeeseen ja varmistukaa siitä, että urheilijat ymmärtävät, miten sitä käytetään.
 2. Urheilijat kirjaavat motivaationsa tilan arvosanalla 0-10 ja merkitsevät arvosanan myös taulukkoon, jonka avulla voi seurata motivaation vaihtelua aikajanan avulla.
 3. Lisäksi urheilijat kirjaavat huomioita siitä, minkälaisten asioiden he ajattelevat olleen vaikuttamassa hyvään tai huonompaan motivaatioon kunakin kuukautena.
 4. Lopuksi on tärkeää, että valmentaja tutustuu urheilijoiden ajatuksiin ja kuvaan motivaatiosta kuluneen vuoden ajalta. Keskustelun ja yhteisten pohdintojen avulla pyritään etsimään keinoja siihen, että motivaatio saadaan joko edelleen pysymään hyvänä tai sitten nousemaan, jos tarpeen.
 5. Jos harjoitteen perusteella paljastuu jotain erityistä urheilijan motivaation tilasta, suosittelemme rauhassa toteutettua kahdenkeskistä keskustelua tilanteen selvittämiseksi.

 

 VINKKEJÄ!

TrainingFocuksen tavoitteenasettelun huipputaitojen harjoituksista erityisesti harjoite Urasuunnittelu ja harjoite Kokonaisuuden tarkastelu ovat myös urheilijan motivaation tarkastelun, kehittämisen ja ylläpitämisen tärkeitä harjoitteita.

 

TULOSTA OHJEET/LOMAKKEET MUKAAN HARJOITUKSIIN: