Motivaation huipputaidot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset

Teeman harjoitteet tasoittain prosesseina:

 

Lasten innostuksen, motivaation ja tavoitteenasettelun harjoitteet:

 

Motivaation valmiudet:

 

Motivaation perustaidot:

 

Motivaation huipputaidot:

Jokaisesta teemasta on tasoittain tarjolla harjoiteyhteenveto, jossa on lyhyesti kuvattu jokaisen harjoitteen tavoite sekä suoritustapa. Tämän yhteenvedon avulla valmentaja ja urheilija voivat etsiä yksilölliseen tilanteeseen sopivia harjoitteita. Yhteenvedon avulla saa myös nopean yleiskuvan siitä, minkälaisia asioita harjoitteiden avulla harjoitellaan ja saavutetaan.

Harjoitteita voi myös lähteä toteuttamaan teemoittain edeten helpoimmista kohti vaikeampia. Tällöin harjoitteista muodostuu esimerkiksi motivaation ja motivoitumisen kehittämisprosessi, jonka voi yhdistää luontevasti muuhun harjoitteluun esimerkiksi harjoituskauden tai harjoitusvuoden ajalle.

 

 

Motivaation ja motivoitumisen huipputaitojen tavoitteita

  • Urheilijan motivoituminen huipputason vaatimaan harjoitteluun ja kilpailemiseen sekä koko elämän järjestämiseen urheilun ehdoilla
  • Taitava, tuloksiin johtava keskustelu urheilijan tavoitteista
  • Motivaation tarkastelu taaksepäin sekä tietoinen hallinta eteenpäin
  • Psyykkinen ja henkilökohtainen lajianalyysi varmistamaan, että harjoitetaan oikeita asioita

 

 

Huipputaitojen harjoitteet

 

Harjoite 1: Kysymyksiä urheilijalle motivaatiosta huipputaitojen tasolla

Harjoitteet 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden. Tavoitteena on, että urheilija pohtii tarkasti ajatuksiaan asioista, jotka liittyvät huippu-urheilemiseen. Urheilija selkeyttää näin motivaatiotaan ja motivaatioon tietoisen vaikuttamisen tarvettaan. Urheilija vastaa kysymyksiin kirjallisesti, minkä jälkeen ajatuksista keskustellaan.

 

Harjoite 2: Kysymyksiä urheilijalle – Haluanko huipulle?

Harjoite 1 jatkuu tämän harjoitteen avulla. Urheilija arvioi kyselyn avulla kirjallisesti ja numeerisesti, kuinka paljon hän nauttii huipputasolla urheilemiseen liittyvistä asioista, ja mistä näistä asioista hän puolestaan ei pidä.

 

Harjoite 3: Valmentajan psyykkinen lajianalyysi

Harjoitteen avulla valmentaja voi laatia lajista psyykkisen lajianalyysin, joka varmistaa, että harjoittelussa edetään kohti olennaisimpia tavoitteiden edellyttämiä psyykkisiä taitoja.  Analyysi tehdään ensin lajia yleisesti ajatellen, ja viedään sitten haluttaessa eteenpäin koskemaan yksittäisen urheilijan tilannetta.

 

Harjoite 4: Keskustelun runko psyykkisen taidon kehittämisen suunnitteluun

Tavoitteena on laatia psyykkisen taidon kehittämiseksi niin käytännönläheinen suunnitelma, että psyykkinen taito tai ominaisuus saadaan varmasti ja mitattavasti kehittymään. Harjoitteessa valmentaja ja urheilija opettelevat noudattamaan keskustelun runkoa, joka johdattaa lopputuloksena käytännössä helposti toteuttavaan suunnitelmaan psyykkisen taidon kehittämiseksi.

 

Harjoite 5: Motivaation tarkastelu viime vuoden ajalta

Harjoitteessa tarkastellaan urheilijan motivaation tilaa viimeksi kuluneen vuoden ajalta ja haluttaessa tästä hetkestä eteenpäin motivaatiopäiväkirjan tapaan. Näin voidaan saada merkittävää tietoa siitä, miten urheilijan motivaatio tyypillisesti vaihtelee ja miten asiaan tulisi mahdollisesti reagoida. Seuraava harjoite on jatkoharjoite tälle harjoitteelle.

 

Harjoite 6: Motivaation tarkastelu pitkällä aikavälillä

Harjoite on jatkoa edelliselle harjoitteelle. Tavoitteena on tarkastella urheilijan motivaation tilaa vielä pidemmällä aikajänteellä kuin viime vuoden ajalta. Tämä on erityisen tärkeää, jos ajatellaan urheilijan motivaation vaihtelevan merkittävästi pitkillä aikaväleillä huonontaen siten tasaista harjoittelun laatua.